„Myšlenky mají své důsledky. Lidé nakonec poznají, že common law, posílené místními předpisy, dokáže ochránit životní prostředí účinněji a spravedlivěji, než zákony Kongresu a byrokratické předpisy.“ Common law můžeme chápat jako soubor pravidel a zvyklostí, které se vyvíjely díky rozhodování soudů. Při tomto rozhodování se uplatňovala zásada stare decisis, tedy soud byl vázán předchozím rozhodnutím…

Autor Dalibor Matulka
Datum 01.04.2000

„Jako milovník vín musím říct: konečně tu máme pořádný zákon!“ Poslanec Matulka chválí zákon o vinohradnictví, který – prý kvůli našemu směřování do Evropské unie – nařizuje, kde lze pěstovat jaké víno a jak. Mezi bezpočtem činností zákon zakazuje např.: dovoz vín na výrobu sektu z jiných zemí než z Evropské unie (opravdu to tam…

Předplatitelům posílám Laissez-Faire v obálkách z recyklovaného papíru s nápisem „Chráníme přírodu“. Pro tyto obálky jsem se nerozhodl – jak správně tušíte – kvůli přírodě, ale prostě proto, že byly levnější. Levnější ale byly jen díky tomu, že na jejich produkci je uvalena nižší, 5 procentní daň z přidané hodnoty, zatímco na ostatní, „neekologické“ obálky…

Jsem přesvědčena, že s problémy životního prostředí se musíme potýkat podobně jako s jinými ekonomickými záležitostmi. Mnoho lidí má za to, že ekonomický pohled nezohledňuje hodnotové a kulturní aspekty, podle mě však jde o mylný názor. Pokud existuje institucionální uspořádání, které poskytuje maximální prostor pro individuální volbu, mohou být skrze rozhodnutí jednotlivých lidí vyjadřovány i…