V rozhodnutí o největším rozdělení akciové společnosti od dob AT&T a nejvýznamnějším vládním zásahu v oblasti high-tech soudce Thomas Penfield Jackson tvrdě pokořil softwarového obra za potlačování konkurence v počítačovém věku. Toto rozhodnutí je zjevně silně ovlivněné celkovým chápáním podstaty konkurence. Podle běžného chápání musí správné konkurenční prostředí vyhovovat modelu dokonalé konkurence. Ve světě dokonalé…

Pojem „společnost“ má v zásadě dva významy – používáme jej za prvé pro právnickou osobu, která není ve vlastnictví jediného majitele, a za druhé pro skupinu lidí sdílejících jeden právní systém. Poukážu zde na některé společné aspekty pojmu společnost v obou významech. Corporate governance Společnosti jako právnické osoby jsou zakládány s cílem prosazovat efektivněji zájmy…

Ze všech účastníků trhu je právě spotřebitel největším miláčkem vládních regulátorů a obhájců dalších státních zásahů. Za největšího obhájce spotřebitelů je dnes v USA považován Ralph Nader – nejspíš proto, že hlásá, že jeho cílem je chránit spotřebitele před chamtivými výrobci. I nedávný útok na Microsoft byl veden týmem dravých právníků z amerického Ministerstva spravedlnosti…

Usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. byla vyhlášena LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky. Podívejme se nyní na zákon o konkursu a vyrovnání po přijetí jeho poslední novely – zákona č. 150 z roku 2000, zda-li není v rozporu s listinou. V hlavě druhé „Lidská práva a základní…