Nedávno jsem narazil na pozoruhodný příklad utváření soukromého vlastnictví a spontánního tržního řádu u mých dětí ve škole. Několik žáků čtvrté a páté třídy se dohodlo na pravidlech hraní na hřišti, která se silně podobají těm, jaká jsem poznal při svém studiu spontánních řádů, vznikajících v 19. století při zlatých horečkách na západě Spojených států….

Pokud jste také chodili na základní školu v 80. letech, určitě si vzpomenete na „céčka“. Byly to malé kousky umělé hmoty ve tvaru „c“, které se daly zaklesnout do sebe a spojovat v řetěz, takže jste je mohli snadno přenášet, aniž jste je poztráceli. Jejich původ nebyl podstatný. Důležité bylo, že se s nimi dala…

Jevy, které pozorujeme, ať u neživé či u živé přírody, jsou výsledkem společného působení mnoha faktorů. Pozorujeme přitom, že přírodní procesy vykazují vlivem jakýchsi vnitřních sil stabilitu a vytvářejí dojem harmonického vývoje. Neživá příroda Díky Isaacu Newtonovi víme o fyzikálním principu gravitace. Přírodní síly působí mezi mnoha tělesy navzájem, ovlivňují jejich relativní pohyby. Takže vesmírné procesy nekonečných…