Sociální politika patří asi mezi nejvíce zastávané zásahy státu a spotřebovává vůbec největší díl vládních výdajů. Efektivnost státní sociální podpory přitom lze ilustrovat následující nadsázkou: Jak zařídit, aby každý občan dostal sociální příspěvek 500 korun? Vyberte od každého v průměru 1000 korun a vybranou částku rozdělte rovným dílem. Ovšem administrativní náklady jsou zanedbatelné ve srovnání…

Taky jste si někdy při čtení novin kladli otázku, jaký je vlastně rozdíl mezi spekulativním a jakýmkoli jiným obchodem? Nějaký by asi měl být, když označení spekulant má na rozdíl od slova obchodník nádech čehosi odpudivého či dokonce zavrženíhodného. Ale zkuste jej najít. Nevěřím, že uspějete. To už spíš dojdete k závěru, že zmíněné dělení…

Mezi nejdéle přežívající ekonomické iluze patří víra, že stroje způsobují nezaměstnanost. Ač tisíckrát vyvrácena, vstává vždy znovu a znovu z vlastního popela ještě silnější a mocnější. Pokaždé když dojde ke vzniku přetrvávající masové nezaměstnanosti, jsou znovu obviňovány stroje. Na tomto omylu stále staví mnohé činnosti odborových centrál. Veřejnost tyto praktiky toleruje, protože buď věří, že…

Autor Ivan Langer
Datum 01.09.1999

„Jde o tak flagrantní porušení ústavy, a to konkrétně svobody projevu, že zákon o Ústavním soudu ani nepředpokládá mechanismus, jak se proti němu bránit.“ To prohlásil lvan Langer na adresu deníku MF Dnes, který odmítl uveřejnit předvolební inzerát ODS. Svoboda slova ale přece neznamená, že do domu pana Langera může přijít pan Ransdorf a začít…

Dnešní ekonomové se liší v mnoha názorech na fungování ekonomiky. Neshodnou se v tom, jaká má být výše daní, jakou podobu má mít tzv. hospodářská politika vlády, zda by se měly regulované ceny a nájemné deregulovat skokově nebo pozvolna. V zásadě se ale shodnou v tom, že svobodný trh, na kterém dochází k tvoření cen,…