Dalo by se říci, že u některých mýtů obzvláště silně působí jakási nepřímá úměrnost mezi jejich nesmyslností na straně jedné a rozšířeností na straně druhé. Zkrátka čím větší nesmysl, tím více lidí mu věří. Zvláště silně pak tato kauzalita působí u intelektuálů, kteří jsou z hlediska možného napadení jejich organismu mytologickým virem nejrizikovější částí populace….

Psychologická motivace bývá sice hnací silou bezpočtu skvělých uměleckých děl, nepůsobí však ve vzduchoprázdnu, nezávisle na vnějších omezeních. Schopnost umělců vyjadřovat estetické cítění je ovlivňována ekonomickými podmínkami. Pro uměleckou nezávislost je tudíž nezbytná finanční nezávislost a rozvinutý trh. Beethoven kdysi napsal: „Nehodlám skládat cokoliv pouze pro peníze. Miluji však nezávislý život, a k tomu určitý…

Až do příchodu teorie veřejné volby převládal v ekonomii pohled na stát jako na jakýsi automat na výkon veřejného blaha. Státní úředníci a jejich byrokratická mašinérie byli pojímaní jako sbor “neutrálních eunuchů”, kteří slepě plní rozkazy svých nadřízených, tedy politiků, přičemž ti stejně bezelstně maximalizují užitek voličů, který jsou samozřejmě bez jakýchkoli problémů schopni identifikovat a…

Autor Jiří Peňás
Datum 30.08.1999

„Z výše jejich nákladu lze sice soudit, že v rukou je [nekomerční časopisy] někdy držel pouhý zlomek zdejších obyvatel, ale právě zastupci této menšiny představují něco jako přednostní klientelu, pro niž je ministerstvo kultury zřízeno.“ Takto Jiří Peňás v Respektu č. 36 obhajoval, proč mají daňoví poplatníci letos platit např. více než jeden a půl…