Státní subvence narušují trh – deformují cenové informace a vedou k neefektivní alokaci zdrojů. Jejich odmítnutí je tak odůvodněno nejen morálně (znamenají nedobrovolné odebrání prostředků občanům), ale i ekonomicky. Svobodomyslný člověk i ekonom tudíž musí státní subvence odmítat. Dovozní bariéry všeho druhu také deformují cenové informace a vedou k neefektivní alokaci zdrojů, brání využití dělby…

Každý student ekonomie se dříve či později setká na stránkách učebnic se závěry, jejichž přijetí ho postaví do role „akademika“ s názory, které údajně postrádají širší souvislosti. Takový student si potom nutně klade otázku, co je to jen za souvislosti, které způsobují, že je v reálném životě daný problém řešen diametrálně odlišně než by teorie…

Standardní ekonomická teorie nachází porozumění pouze pro dvě teoretické možnosti vhodnosti omezení mezinárodního obchodu státem: optimální tarif a nedospělá odvětví. Zatímco používání argumentu optimálního tarifu v hospodářské politice je skutečnou raritou, je argument nedospělého odvětví jedním z nejfrekventovanějších (obzvláště v případě rozvojových zemí). Co mají oba společného je, že jejich využití v praxi je i z pohledu standardní ekonomie velmi…

Autor Bill Clinton
Datum 01.12.1999

„Světová obchodní organizace by měla vyvinout pracovní standardy a vynucovat je pomocí obchodních sankcí.“ Prezident Spojených státú Bill Clinton na setkání Světové obchodní organizace, jejímž cílem má být liberalizace světového obchodu. V této krátké větě je shrnut naprosto pravý opak k pojmům svoboda a svobodný obchod. Konkurence ze strany těch zahraničních pracovníků, kteří nepožadují stejné…

Ekonomie profesora Vysoké školy ekonomické Roberta Holmana není učebnice jako všechny ostatní: výklad látky je založen na názorných příkladech, srozumitelných běžnému člověku, které bez nadsázky tvoří většinu obsahu a jsou doplněny o zobecňující závěry: Holman v předmluvě říká: “Studenti často získávají dojem, že ekonomie je věda o křivkách. To je omyl. Ekonomie pojednává o lidském chování.” V knize najdeme…

Autor Vladimír Špidla
Datum 15.10.1999

„Rozhodně budeme dělat vše proto, aby podnikatel, který nevyplácí mzdy, skončil, aby zcela zmizel z trhu. Nikoho nemůže zajímat, že se podnikatelsky mýlí. Když nemá na mzdy, nemá na trhu co dělat.“ Správně, pane ministře, „podnikatel, který nevypláci mzdy“ porušuje smlouvy a skutečně by neměl „na trhu co dělat!“ Existují však podnikatelé, pro které tento…