Politické názory a pohledy na historické události jsou a vždy musí být spolu úzce svázány. Především minulé zkušenosti jsou základem, na kterém je vystavěna naše víra potřebnosti různých politik a institucí, a naše současné politické názory zase nevyhnutelně ovlivňují a přibarvují interpretaci historie. I když je příliš pesimistické zastávat názor, že se člověk z historie…

Pokud někdo pokládá Friedricha Augusta von Hayeka za „bořitele mýtů XX. století“, není to označení zcela správné. Hayekovi šlo o rozbití socialistických mýtů – a socialismus v podobě ideje racionálního řízení společnosti na bázi distributivní spravedlnosti není vynálezem XX. století, nýbrž, jak dosvědčuje Platónova Ústava, provází evropské lidstvo již od jeho filosofických počátků. A jak…

Kniha nositele Nobelovy ceny za ekonomii a předního “rakouského” ekonoma F. A. Hayeka Soukromé peníze je jedním ze zásadních ekonomických děl v 2. polovině 20. století s dalekosáhlými implikacemi do oblasti hospodářské politiky. Hayek navrhuje vyjmout emisi peněz z rukou vlády (centrální banky) a odstranit i tento pozůstatek centrálního plánování z ekonomiky. Hayek ve své…