Peněžní monopol posílil vládní moc Zatímco nám vládní monopol na emisi peněz příliš nepomohl při zajišťování lepších peněz, než bychom měli jinak, spíše naopak, výrazně pomohl k obecnému růstu moci státu. Pokud studujeme historii peněz, není možné se nepodivit nad tím, proč by se lidé měli smířit s výkonem státního peněžního monopolu po dlouhou dobu…

Autor George Bain
Datum 02.04.1999

„Poprvé je stanovena spodní hranice mezd, což zabrání nejhorším případům vykořisťování.“ Tak už došlo i na Velkou Británii. Politiky tzv. nové levice slaví úspěch. Jak řekl předseda Komise pro nízké platy George Bain, s vykořisťováním je konec. Ustanovení o minimální mzdě se sice nebude týkat pomocnic v domácnosti – to by prý bylo neúnosné a…

Výroba a směna patří k základním a nejvšednějším lidským činnostem. Již dávno lidstvo vynalezlo peníze, které směnu usnadňují tím, že umožňují vyjádřit směnné relace pomocí cen mezi všemi možnými statky. Do těchto aktivit jednotlivců – výroby a směny – denodenně vstupuje svými zásahy stát. Vzorec lidského chování Lidé přirozeně usilují o co nejefektivnější produkci. Mohou-li…

Vysloví-li někdo v České republice názor, že oblast peněžnictví by měla být odpolitizována a vyňata z moci státu, tedy že by měl být zrušen monopol centrální banky a do oblasti emise peněz by měla vstoupit konkurence se všemi blahodárnými důsledky, které její přítomnost v jakékoli oblasti hospodářství přináší, nesetká se s příliš pozitivní reakcí. Vždyť…

Záměrné bourání mýtů, nebo jen soupis historických fakt a pramenů, který je uspořádán tak, že pád mýtů je jeho vedlejším produktem? Ale copak není trpělivý a pečlivý soupis faktů založený na dlouholetém sběru pramenů vždy alespoň trochu bouráním nejrůznějších polopravd, které se věčným omíláním staly pravdami? Historici rádi říkají, že o době, ve které žijeme,…