Český právní řád i po prvním desetiletí budování svobodné společnosti obsahuje ustanovení, se kterými se skutečně svobodomyslný člověk dokáže jen stěží vyrovnat. Nejzřetelnějším a přitom nejkontroverznějším příkladem jsou zřejmě dva paragrafy trestního zákona (§260 a §261), které pod pohrůžkou odnětí svobody zakazují „propagaci myšlenek prokazatelně směřujících k potlačení práv a svobod občanů“, přičemž druhý ze zmíněných…

Již jsme si zvykli na to, že stát používá svých soudů a své policie k tomu, aby trestal soukromé podnikatele za jejich schopnosti, pracovitost a vynalézavost a odebíral jim pravidelně formou daní významnou část jejich běžného výdělku, který získali tím, že posloužili ostatním lidem, či majetku, který díky svým podnikatelským úspěchům nashromáždili. Ani to ale třídě státních…

Socialisté se většinou snaží hájit koncept „práv“ pro taková „lidská“ práva, jako je svoboda projevu, zatímco popírají koncept soukromého vlastnictví. A přece navzdory jejich přesvědčení je koncept „práv“ smysluplný pouze jako koncept majetkových práv. Nejen že neexistují žádná lidská práva, která by nebyla zároveň právy majetkovými, ale koncept lidských práv ztrácí svou absolutnost a jasnost,…

Vládní postihy za diskriminaci se objevují v novinových titulcích, zatímco antidiskriminační postihy iniciované trhem nikoliv, a proto panuje obecně přesvědčení, že jednotlivce chrání před nespravedlivou diskriminací ze strany podniků pouze vláda. Ve skutečnosti se mohou vlády dopouštět mnohem větší diskriminace než soukromé podniky. Pokud podnik diskriminuje jednotlivce na jiném základě, než je hledisko produktivity, uvalí…

V mládí jsem mnoho svých sobotních odpolední trávil v divadle sledováním Tarzana nebo Jima z džungle, jak bojovali v bažinách a džunglích proti silám zla. Džungle a bažiny existovaly, přece jsme je znali. Kdy jste ale naposledy slyšeli slovo džungle nebo bažina? Zmizely snad z povrchu zemského? Ne, pouze byly z politických důvodů přejmenovány. Nahradily…

Kniha Podivuhodná dobrodružství Jonatána Gullibla je první dostupnou science fiction, která zároveň originálním způsobem vysvětluje fungování svobodné společnosti a základní ekonomické a politické zákonitosti. Začala vznikat jako seriál krátkých příběhů na jednom z havajských rádií. Později byl tento seriál zdramatizován pro rozhlasové vysílání na Aljašce. Kniha dvakrát obdržela Cenu George Washingtona za přínos k ekonomickému…

Autor Petr Uhl
Datum 07.03.1999

„Vyhledově se počítá se zřízením Úřadu pro etnickou rovnost. Uřad by třeba mohl pokutovat člověka, který Romům nechce dát práci, atd.“ Řekl Petr Uhl, člověk, kterého si každý z nás vyživuje a platí na něj část svých daní; člověk, který je pokládán za humanistu; člověk, který má dbát na lidská práva. Co by se asi…