Soudy fungují mnohdy pomalu, armáda má možná bojeschopné jen profesionální jednotky, policie má zastaralé vybavení. Vláda chce zachraňovat soukromé průmyslové podniky. Co má vlastně být úlohou státu a z čeho tato úloha plyne? Na světě existuje násilí a spory mezi lidmi. Lidé se potřebují v těchto sporech dovolat svého práva. Jurisdikce jakožto – obvykle teritoriálně vymezená –…

Existuje-li nějaká obecně uznávaná pravda v politické ekonomii, pak je to tato: V případě každé komodity, která slouží k uspokojování hmotných a nehmotných potřeb spotřebitele, je vždy v jeho nejlepším zájmu, aby práce a obchod zůstávaly svobodné, neboť nezbytným a trvalým důsledkem svobody práce a obchodu je maximální snížení ceny. A také tato: Zájem spotřebitele…

Motto: „Lidský kapitál je soukromým statkem.” – Václav Klaus, 1995 „Mračím se na každého, kdo má tendenci vyhnout se vojenské službě.” – Václav Klaus, 1998. Před rokem 1989 byl problém odmítání povinné vojenské služby totalitním režimem tabuizován a zároveň kriminalizován snad ještě více než většina ostatních projevů vzdoru. Naši tehdejší vůdcové měli o svém národu určitou ucelenou…

Roger Douglas, který byl v letech 1984-88 ministrem financí labouristické vlády na Novém Zélandu, se zapsal do dějin jako úspěšný reformátor, jenž přivedl zemi od hrozícího krachu k dříve netušené svobodě a z ní vyplývající prosperitě. Před tím ovšem musel zapomenout na staré recepty socialistických vlád, které způsob řešení hospodářských problémů nehledají v odstranění svazujících…