Peněžní monopol posílil vládní moc Zatímco nám vládní monopol na emisi peněz příliš nepomohl při zajišťování lepších peněz, než bychom měli jinak, spíše naopak, výrazně pomohl k obecnému růstu moci státu. Pokud studujeme historii peněz, není možné se nepodivit nad tím, proč by se lidé měli smířit s výkonem státního peněžního monopolu po dlouhou dobu…

Státní subvence narušují trh – deformují cenové informace a vedou k neefektivní alokaci zdrojů. Jejich odmítnutí je tak odůvodněno nejen morálně (znamenají nedobrovolné odebrání prostředků občanům), ale i ekonomicky. Svobodomyslný člověk i ekonom tudíž musí státní subvence odmítat. Dovozní bariéry všeho druhu také deformují cenové informace a vedou k neefektivní alokaci zdrojů, brání využití dělby…

Každý student ekonomie se dříve či později setká na stránkách učebnic se závěry, jejichž přijetí ho postaví do role „akademika“ s názory, které údajně postrádají širší souvislosti. Takový student si potom nutně klade otázku, co je to jen za souvislosti, které způsobují, že je v reálném životě daný problém řešen diametrálně odlišně než by teorie…

Standardní ekonomická teorie nachází porozumění pouze pro dvě teoretické možnosti vhodnosti omezení mezinárodního obchodu státem: optimální tarif a nedospělá odvětví. Zatímco používání argumentu optimálního tarifu v hospodářské politice je skutečnou raritou, je argument nedospělého odvětví jedním z nejfrekventovanějších (obzvláště v případě rozvojových zemí). Co mají oba společného je, že jejich využití v praxi je i z pohledu standardní ekonomie velmi…

Autor Bill Clinton
Datum 01.12.1999

„Světová obchodní organizace by měla vyvinout pracovní standardy a vynucovat je pomocí obchodních sankcí.“ Prezident Spojených státú Bill Clinton na setkání Světové obchodní organizace, jejímž cílem má být liberalizace světového obchodu. V této krátké větě je shrnut naprosto pravý opak k pojmům svoboda a svobodný obchod. Konkurence ze strany těch zahraničních pracovníků, kteří nepožadují stejné…

Ekonomie profesora Vysoké školy ekonomické Roberta Holmana není učebnice jako všechny ostatní: výklad látky je založen na názorných příkladech, srozumitelných běžnému člověku, které bez nadsázky tvoří většinu obsahu a jsou doplněny o zobecňující závěry: Holman v předmluvě říká: “Studenti často získávají dojem, že ekonomie je věda o křivkách. To je omyl. Ekonomie pojednává o lidském chování.” V knize najdeme…

Slovo deflace má v této době na rtech mnoho ekonomů. Guvernér Bank of Japan [japonské centrální banky] Masaru Hayami opětovně v parlamentu prohlásil, že centrální banka bude pokračovat ve své velmi volné monetární politice tak dlouho, dokud nezmizí hrozba deflace. Předseda amerického Federálního rezervního systému se nechal ve svých různých projevech slyšet, že úlohou centrální banky je…

Laissez-Faire není žádný hodnotově neutrální časopis. Hned na první straně čtenáře upozorňujeme, že jsme časopis pro svobodu jednotlivce. Ano, propagujeme svobodu, snažíme se vysvětlit, co máme touto svobodou na mysli (svoboda „nebýt znásilněn“ – ano; svoboda „znásilnit sousedku (ani ošklivou)“ – ne) a snažíme se co možná nejvíce lidí přesvědčit, že uspořádání společnosti založené na principu…

Vzhledem k tomu, že náš pan premiér prožil nedávno jeden z nejšťastnějších dnů svého života, připadá mi vhodné zmínit se několika slovy o mýtu hrubého domácího produktu (HDP), o zázračné veličině, která je tím jediným, co stojí za tak výjimečným návalem štěstí v těžkou prací naplněném životě našeho vrcholného politika. Měření a používání HDP je výsledkem snahy…

Jerry Jordan je jeden z nejvýznamnějších světových finančních odborníků na bankovnictví. V postavení centrálního bankéře uznává nejen nutnost změny chování centrální banky v nových podmínkách rozvinutých finančních trhů, ale i důležitosti studia soukromé emise peněz a myšlenek svobodného bankovnictví, jejichž úloha se bude v příštím století zvyšovat. Tento pohled na svět (a např. ne euro)…