Misesův Liberalismus je klasickým dílem, ve kterém autor obhajuje myšlenky svobody a míru, myšlenky liberalismu. Přestože kniha byla napsána již v roce 1927, argumenty ve prospěch svobody v ní obsažené neztratily nic ze své platnosti. Spíše naopak. Liberalismus patří k nejvíce zneužívaným termínům, jejichž význam se podařilo etatistickým intelektuálům pozměnit tak, že na mnoha místech…

Vážení čtenáři, Právě se Vám dostává do ruky první číslo časopisu, který nese jméno LAISSEZ-FAIRE. Již z názvu lze odvodit to, co je jednotícím prvkem článků publikovaných v tomto novém časopise: svoboda jednotlivce, soukromé vlastnictví a jeho svobodná směna jako základ fungování společnosti. Na prozatím čtyřech stranách naleznete jak původní příspěvky, tak i překlady článků či výňatky…

Společnost konce 20. století se jistě potýká s mnoha problémy. Za jeden z nejčastěji zmiňovaných jsou považovány drogy. Vlády většiny zemí světa používají nejen neustále nákladnější, ale i represívnější prostředky na jejich potírání v naději, že tento jev jednou vymýtí a svět se bude mít lépe. Výsledkem jejich protidrogové války je ale pravý opak: počet lidí užívajících…

Autor Eduard Zeman
Datum 28.09.1998

„Když necháte na individuálním zájmu, kolik lidí chce studovat umění či filosofii a jak dalece je nebaví technické směry, nastane problém právě s produktivitou. Filosofové a umělci jsou cenní, ale na růstu HDP se podílejí jen skromně.“ Ministr školství Eduard Zeman v rozhovoru pro Respekt o tom, jak velká je nedůvěra představitelů státu ve schopnost…