“Největšími nepřáteli svobody a volného trhu jsou intelektuálové a obchodníci,” formuloval kdysi jedno ze zlatých liberálních pravidel Milton Friedman. “Ti první proto, že chtějí vždy svobodu pro sebe, ale nehodlají ji dopřát ostatním, a ti druzí proto, že svobodný trh chtějí jen pro své konkurenty, ale nikdy ne pro sebe,” dodával s chutí na vysvětlenou.Pravdivost…

Je jen málo oblastí, které by se vyznačovaly takovou mírou jednostranného uvažování, takovou mírou všeobecného odsouzení, takovým rozsahem historické desinterpretace a takovou intenzitou vládních zásahů, jako je oblast monopolů a protimonopolní politiky. Dnes a denně slýcháme o nutnosti dalšího zákona nebo dalšího zákroku proti mocným monopolům, proti snaze kartelů rozdělit si trh, proti pokusům velkých…

Autor Miloš Zeman
Datum 30.11.1998

„Já mám nesmírně rád liberály, jsou vynikající, když učí na katedrách. Jsou naprosto neschopní v konkrétní hospodářské politice.“ Kdo jiný než Miloš Zeman by mohl přijít s takovýmto vyrokem. Ano, liberál (člověk, který ctí soukromý majetek a ani socialistovi by jej nesebral – což neplatí obráceně) by nikdy nemohl dokázat svou „schopnost“ tím, že zvyší…

Autor Václav Havel
Datum 01.12.1998

„Člověk se stává pouhým zmítaným objektem diktátu reklamy, trhu konzumu a tak podobně. Jsou mu až agresivně a nepřetržitě vnucovány nové výrobky, které ale mohou vznikat jen za cenu dalšího ničení planety.“ Myslíte si, že tento vyrok pronesl Jan Keller nebo snad Jan Vítek, Ženeva? Nikoliv. Elitářské poselství o nesvéprávnych lidech a všemi socialisty již…