Pojem občanská společnost se stal jedním z nebezpečných etatistických konceptů. Současným propagátorům občanské společnosti nestačí, že mohou svobodně založit sdružení na podporu občanské společnosti. Oni chtějí, aby takové sdružení podporoval stát, resp. aby ti, kteří na něj dobrovolně nepřispívají, platili vyšší daně. Zastánci takového uspořádání kladou rovnítko mezi pojmy neziskové a dobročinné, což kolektivistům implikuje nemorálnost zisku a nezbytnost donutit pod…

Na celé debatě o vstupu České republiky do Evropské unie je nejzajímavější především to, že žádná taková debata neexistuje. Věta o „cestě do Evropy“, která se nekonečným omíláním nevyhnutelně proměnila ve frázi, je v české politice snad jedinou nikým nezpochybňovanou konstantou. Stačí si jen povšimnout toho, jak často diskuse na libovolné téma končí jednoduchým argumentem:…

Žijeme ve věku statistiky. V zemi a době, která uctívá statistická data jako „nadvědu,“ poskytující nástroj veškerého poznání, jsme stále zavalováni ohromným přísunem dat různého druhu a rozsahu. Většina z nich k nám přitéká od státu. Když se sběrem a zpracováním nějakých statistik zabývají soukromé agentury a obchodní sdružení, vždy se přitom omezují na specifické…

Asi žádná jiná kniha nedokáže říci na tak málo stranách tolik. Takto by se dala ve stručnosti charakterizovat útlá knížka dnes už téměř zapomenutého francouzského myslitele Bertranda de Jouvenel Etika přerozdělování, která vychází díky péči Občanského institutu poprvé v češtině. Tato sbírka dvou rozsáhlejších přednášek je výjimečná především tím, že se zabývá přerozdělováním z morálního…

Konečně se v českém jazyce objevuje kniha, která čtenáře seznamuje s teoretickým odkazem dvou velikánů liberálního myšlení Ludwiga Misese a F.A. Hayeka a na tomto základě vybudovanou ucelenou teorií fungování trhů, která by dokáže vysvětlit jevy, s nimiž se dnes a denně setkáváme a které nám standardní ekonomická teorie vysvětlit neumí. Právě takovou knihu sepsal…