“Největšími nepřáteli svobody a volného trhu jsou intelektuálové a obchodníci,” formuloval kdysi jedno ze zlatých liberálních pravidel Milton Friedman. “Ti první proto, že chtějí vždy svobodu pro sebe, ale nehodlají ji dopřát ostatním, a ti druzí proto, že svobodný trh chtějí jen pro své konkurenty, ale nikdy ne pro sebe,” dodával s chutí na vysvětlenou.Pravdivost…

Je jen málo oblastí, které by se vyznačovaly takovou mírou jednostranného uvažování, takovou mírou všeobecného odsouzení, takovým rozsahem historické desinterpretace a takovou intenzitou vládních zásahů, jako je oblast monopolů a protimonopolní politiky. Dnes a denně slýcháme o nutnosti dalšího zákona nebo dalšího zákroku proti mocným monopolům, proti snaze kartelů rozdělit si trh, proti pokusům velkých…

Autor Miloš Zeman
Datum 30.11.1998

„Já mám nesmírně rád liberály, jsou vynikající, když učí na katedrách. Jsou naprosto neschopní v konkrétní hospodářské politice.“ Kdo jiný než Miloš Zeman by mohl přijít s takovýmto vyrokem. Ano, liberál (člověk, který ctí soukromý majetek a ani socialistovi by jej nesebral – což neplatí obráceně) by nikdy nemohl dokázat svou „schopnost“ tím, že zvyší…

Autor Václav Havel
Datum 01.12.1998

„Člověk se stává pouhým zmítaným objektem diktátu reklamy, trhu konzumu a tak podobně. Jsou mu až agresivně a nepřetržitě vnucovány nové výrobky, které ale mohou vznikat jen za cenu dalšího ničení planety.“ Myslíte si, že tento vyrok pronesl Jan Keller nebo snad Jan Vítek, Ženeva? Nikoliv. Elitářské poselství o nesvéprávnych lidech a všemi socialisty již…

Pojem občanská společnost se stal jedním z nebezpečných etatistických konceptů. Současným propagátorům občanské společnosti nestačí, že mohou svobodně založit sdružení na podporu občanské společnosti. Oni chtějí, aby takové sdružení podporoval stát, resp. aby ti, kteří na něj dobrovolně nepřispívají, platili vyšší daně. Zastánci takového uspořádání kladou rovnítko mezi pojmy neziskové a dobročinné, což kolektivistům implikuje nemorálnost zisku a nezbytnost donutit pod…

Na celé debatě o vstupu České republiky do Evropské unie je nejzajímavější především to, že žádná taková debata neexistuje. Věta o „cestě do Evropy“, která se nekonečným omíláním nevyhnutelně proměnila ve frázi, je v české politice snad jedinou nikým nezpochybňovanou konstantou. Stačí si jen povšimnout toho, jak často diskuse na libovolné téma končí jednoduchým argumentem:…

Žijeme ve věku statistiky. V zemi a době, která uctívá statistická data jako „nadvědu,“ poskytující nástroj veškerého poznání, jsme stále zavalováni ohromným přísunem dat různého druhu a rozsahu. Většina z nich k nám přitéká od státu. Když se sběrem a zpracováním nějakých statistik zabývají soukromé agentury a obchodní sdružení, vždy se přitom omezují na specifické…

Asi žádná jiná kniha nedokáže říci na tak málo stranách tolik. Takto by se dala ve stručnosti charakterizovat útlá knížka dnes už téměř zapomenutého francouzského myslitele Bertranda de Jouvenel Etika přerozdělování, která vychází díky péči Občanského institutu poprvé v češtině. Tato sbírka dvou rozsáhlejších přednášek je výjimečná především tím, že se zabývá přerozdělováním z morálního…

Konečně se v českém jazyce objevuje kniha, která čtenáře seznamuje s teoretickým odkazem dvou velikánů liberálního myšlení Ludwiga Misese a F.A. Hayeka a na tomto základě vybudovanou ucelenou teorií fungování trhů, která by dokáže vysvětlit jevy, s nimiž se dnes a denně setkáváme a které nám standardní ekonomická teorie vysvětlit neumí. Právě takovou knihu sepsal…