Růst HDP: 5,4% Míra nezaměstnanosti: 2 % Počet obyvatel: 27 153 HDP na osobu: 45 000 EUR Inflace: 4,4 % (měna: euro) Střední délka života: 80,8 roku http://www.asub.ax Alandy jsou autonomní provincií Finska s 27 tisíci švédsky mluvícími obyvateli. Toto souostroví – mezi Švédskem, Finskem a Estonskem patřilo Švédsku do roku 1809, kdy je švédský…

Daňová konkurence ve Švýcarsku dále blahodárně působí ve prospěch občanů. Jak jsme informovali v LF prosinec 2007, kanton Obwalden schválil v referendu 16. 12. 2007 poměrem 90:10 jednoduchou nízkou rovnou daň. Nyní následuje Uri, německy mluvící kanton s 35 tisíci obyvateli. Platná kantonální sazba daně z příjmu je 7,2 % po odečtu odečitatelných položek na…

Spojené království Velké Británie a Irska získalo v roce 1898 od Čínského císařství do suverénního pronájmu na 99 let „svobodný přístav“ Hongkong. Nová britsko-čínská smlouva uzavřená při předávání Hongkongu zpět pod správu Číny zajistila Hongkongu autonomii na minimálně dalších 50 let (viz LF září 2007). Hongkong tak zůstává „svobodným přístavem“ a jeho ústava zaručuje, že…

Forma státu: Autonomní stát v rámci nizozemského království. V roce 1986 se Aruba osamostatnila od Nizozemských Antil. Jednokomorový parlament má 21 členů volených ve všeobecných volbách na 4 roky. Populace: 103 tisíc Rozloha: 193 km2 (leží v Karibiku poblíž Panamy) Jazyk: Papiamento (mix španělštiny, holandštiny a angličtiny). Inflace: 3 % (měna: arubský florin s fixním…

Rozloha: 25 km2 Počet obyvatel: 5400 Daň z benzínu: 0,233 euro DPH: neexistuje Livigno je oblast v italské Lombardii na hranicích mezi Itálií a Švýcarskem. Název obce, která se nachází v průměrné nadmořské výšce 1800 m nad mořem, a je v současnosti oblíbeným cílem českých lyžařů, patrně pochází z rétorománského slova „lavina“, které znamená lavina….

Forma státu: Čínské území se zvláštním statutem. Někdejší Portugalská kolonie přešla na základě dohody mezi Portugalskem a Čínou pod čínskou správu v roce 1999. Na základě hesla „jedna vlast, dva systémy“ se Čína zavázala ponechat na Macau minimálně po 50 let kapitalismus a svobodu rozhodování o všech vnitřních záležitostech, podobně jako v případě Hongkongu. O…

Forma státu: Čínské území se zvláštním statutem. Velká Británie měla Hongkong pronajatý od Číny od roku 1898 na 99 let, před deseti lety jej předala pod čínskou správu. Na základě předávací smlouvy ponechá Čína Hongkongu samostatnost ve vnitřních záležitostech minimálně do roku 2047. Legislativu určuje 60členný parlament, který je z poloviny volen obyvateli nad 18…