Status Zřízena zákonem 222/2009Sb. jako jednotky při živnostenských úřadech.
Rozpočet 18 000 000
Počet zaměstnanců 15

Verdikt

Myšlenka, že volné poskytování služeb lze zajistit novým úřadem, je scestná. Naopak, volné poskytování služeb se nejlépe zajistí rušením úřadů a rušením úředních povinností. Doporučujeme tedy zrušit nejen „Jednotná kontaktní místa“ při živnostenských úřadech (a to co nejdříve, než nabobtnají), ale i povinnost žádat o živnostenské oprávnění v případě tzv. volných živností. Volné živnosti mají být volné. Dokud ale budeme v EU, znamenalo by zrušení Jednotných kontaktních míst hrozbu pokuty od EU.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Úřad byl zřízen 1. 1. 2001 tzv. energetickým zákonem č. 458/2000 Sb.
Rozpočet 121 000 000
Počet zaměstnanců 99

Verdikt

Je potřeba zrušit celý zákon 180/2005, který nařizuje vykupování drahé elektřiny z větrných a solárních elektráren. Pak bude možné zrušit i celý Energetický regulační úřad. Daňoví poplatníci by ušetřili ročně nejen přes 10 miliard korun, které doplácíme na tzv. obnovitelné zdroje, ale ušetřili bychom i 121 milionů na provoz úřadu a prodat by se mohlo sídlo úřadu v četní hodnotě 40 milionů korun.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Nezávislá společnost umělců a výrobců Intergram vznikla v roce 1990. V roce 2001 ji Ministerstvo kultury svým rozhodnutím 3209/2001 ustanovilo kolektivním správcem podle zákona č. 121/2000 Sb.
Rozpočet 321 000 000
Počet zaměstnanců 29

Verdikt

Nezávislá společnost není státní organizací, a tudíž ji není možné zrušit. Měl by však být okamžitě zrušen zákon o autorských poplatcích a kolektivní správě, který nespravedlivě pokutuje nevinné. V souvislosti se zrušením tohoto zákona by mělo být zrušeno i pověření ministerstva kultury, které legalizuje přerozdělování Intergramem.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Generálního komisaře jmenovala vláda v listopadu 2007 v návaznosti na své lednové rozhodnutí o účasti ČR na EXPO 2010.
Rozpočet 533 000 000
Počet zaměstnanců 14

Verdikt

Kancelář generálního komisaře účasti ČR na EXPO by měla být zrušena a nikdy v budoucnu by stát neměl znovu účast na výstavě financovat. Pokud je tato výstava natolik prestižní a zajímavá pro české podnikatele, aby se jim vyplatilo se na ní prezentovat, jistě si sami pronajmou pavilon, kde budou prezentovat naše výrobky. Proč by však nyní investovali peníze, když jim to zaplatí stát z peněz daňových poplatníků.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Rada je správní úřad zřízený na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Rozpočet 62 700 000
Počet zaměstnanců 47

Verdikt

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by měla být okamžitě zrušena. Agenda přidělování licencí na vysílací frekvence by nebyla třeba, pokud by stát vysílací frekvence prodal, protože jen takový kanál, který se dokáže uživit, tedy který dokáže divákům a posluchačům nabídnout to, co je zajímá, má vlastnit frekvenci. Nemá tedy smysl úřad, který bude rozhodovat za posluchače na Vysočině o tom, která rádiová stanice jim chybí.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Fond byl zřízen zákonem o Státním fondu životního prostředí ČR č. 388/1991 Sb., který určil správcem fondu Ministerstvo životního prostředí ČR a zřídil poradní orgán Radu fondu.
Rozpočet 2 042 000 000
Počet zaměstnanců 288

Verdikt

Státní fond životního prostředí by měl být okamžitě zrušen. Než složitě usilovat o evropské dotace přerozdělované fondem, bylo by lepší, kdyby ČR do rozpočtu EU nic neplatila a o nic nežádala. Došlo by k velké úspoře za drahou agendu kanceláře SFŽP i nákladnou reklamní kampaň „Přijďte si k nám pro dotace“.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Současná podoba fondu je dána Vinařským zákonem č. 321/2004 Sb., který vznikl na základě nařízení Evropské unie o společné zemědělské politice v oblasti vinařství.
Rozpočet 84 000 000
Počet zaměstnanců 6

Verdikt

Vinařský fond by měl být okamžitě zrušen. Financování obřích kampaní přesvědčujících Čechy, aby konzumovali domácí víno, je naprosto bezúčelné. Existence fondu zdražuje každou lahev vína, takže tím naopak prodej českých vín znevýhodňuje.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Vznikem postu ministra pro lidská práva a menšiny v roce 2007 došlo k přeměně dosavadního odboru pro lidská práva a menšiny, který nyní na místo zmocněnce vede ministr.
Rozpočet 89 000 000
Počet zaměstnanců 52

Verdikt

Post ministra pro lidská práva a celý odbor úřadu vlády by měly být okamžitě zrušeny. Agenda tělesně postižených by se měla navrátit pod ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehož pravomocí zapadá lépe. Ostatní agendy by měly být bez náhrady zrušeny pro bezúčelnost.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Úřad zřízen při Ministerstvu průmyslu a obchodu v roce 2005
Rozpočet 7 000 000
Počet zaměstnanců

Verdikt

Úřad by měl být zrušen. Spotřebitel, který si není jist možností reklamace zboží koupeného v cizině, by si měl takový nákup řádně rozmyslet. Když si pak neví rady s reklamací, může se s prosbou o radu obracet na právníky či soukromoprávní spotřebitelské spolky (které by samozřejmě neměly dostávat žádné dotace; bohužel, jen Sdružení ochrany spotřebitele dostává na krytí provozních nákladů ročně dotaci 11 milionů).

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Úřad zřízen v roce 1992 zákonem za účelem podpory české kultury
Rozpočet 33 000 000
Počet zaměstnanců

Verdikt

Úřad by měl být okamžitě zrušen a jeho tři nemovitosti – Dům u Hybernů, Dům u Černé matky boží a Národní dům na Vinohradech – prodány v dražbě. Vláda předkládá Sněmovně vládní návrh na zrušení fondu, bohužel ale chce jen převést budovy na jiné státní instituce a výnosy z odúmrtí směrovat do Státního fondu na podporu české kinematografie.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.