Status Veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství, zřizovací listina č. j. 22972/2006-11000
Rozpočet Provozní dotace: 38 mil. Kč
Počet zaměstnanců 49

Verdikt

Výzkumný ústav zemědělské techniky by měl být ze strany zřizovatele co nejdříve zrušen bez náhrady. Stát by ušetřil každý rok téměř 40 mil. Kč, které ho VÚZT stojí na provozu, další finance by stát získal rozprodejem majetku. O tuto částku by pak mohl snížit daňovou zátěž. Zrušením VÚZT by se navíc v této oblasti alespoň z části eliminoval efekt vytěsňování soukromých investic (crowding-out effect) a řada jinak vysoce kvalifikovaných pracovníků VÚZT by jistě našla zaměstnání v soukromém sektoru.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Úřad zřízený zákonem v roce 1999.
Rozpočet 62 000 000
Počet zaměstnanců 89

Verdikt

Zrušit bez náhrady. Celková úspora pro stát by činila 48 milionů ročně plus výdaje na platy veřejného ochránce a jeho zástupce plus výnos z prodeje budovy plus příjem z daní od propuštěných pracovníků, pokud by si našli místo v soukromém sektoru.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Veřejná výzkumná instituce Ministerstva dopravy, založena v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb.
Rozpočet 53 000 000
Počet zaměstnanců 143

Verdikt

Výzkumný ústav tohoto druhu může určitě fungovat i na komerční bázi a daňový poplatník by ročně ušetřil přes 50 milionů Kč + nemalé finanční náklady při výstavbě nového centra. Pod samotným Ministerstvem dopravy však existuje celá řada dalších „adeptů“ na zrušení, jako například Centrum pro informace a mechanické testování obalů, Centrum dopravního výzkumu patří v porovnání s jinými stále ještě k institucím smysluplnějším.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Ústav byl zřízen 1. srpna 2007, kdy vstoupil v platnost zákon č. 181/2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.
Rozpočet 86 306 680 (z toho na platy 57 794 000)
Počet zaměstnanců 130

Verdikt

Ústav pro studium totalitních režimů jako výzkumné pracoviště je třeba zrušit novelizací zákona č. 181/2007. Samotný Archiv bezpečnostních složek je možné na omezenou dobu zachovat s cílem digitalizace a uspořádání archiválií, aby mohl být podle § 17 předán Národnímu archivu. Místo zaniklého Ústavu by mohl Archiv organizačně podléhat Ministerstvu vnitra či přímo Národnímu archivu. Daňový poplatník ušetří ročně přes 80 mil. Kč a další desítky milionů korun se dají získat prodejem sídla Ústavu na Praze 3 a souvisejícího majetku.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Ústav zřizovaný Ministerstvem zemědělství, v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., zřizovací listina č.j. 22974/2006-11000
Rozpočet 45 000 000
Počet zaměstnanců 106

Verdikt

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti by měl být co nejdříve zrušen bez náhrady. Vykonává nejen duplicitní, ale i zbytečnou činnost, kterou v případě tržní poptávky mohou vykonávat soukromé organizace. Daňový poplatník ušetří ročně přes 40 mil. Kč a nemalé finanční prostředky se dají získat i z prodeje jeho majetku.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Sdružení obrany spotřebitelů bylo sice založeno v roce 1993 jako soukromoprávní subjekt (občanské sdružení), ale svojí povahou a finanční navázaností na Ministerstvo průmyslu a obchodu je de facto úřadem.
Rozpočet 9,486 milionů
Počet zaměstnanců 23

Verdikt

Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo okamžitě přestat dotovat Sdružení obrany spotřebitelů. To by mělo, tak jako zpočátku, fungovat z členských příspěvků, stejně jako funguje třeba sdružení Laissez Faire. Může si vydělávat i provozováním poradenské služby pro spotřebitele, pokud o ni budou stát.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Správní úřad je zřizován Ministerstvem zemědělství na základě zákona č. 147/2006 Sb.
Rozpočet 278 000 000
Počet zaměstnanců 450

Verdikt

Rostlinolékařská správa by měla být okamžitě bez náhrady zrušena. Její činnost bude bez problémů nahrazena jinými subjekty, pokud o monitoring škůdců někdo bude mít zájem.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status NÚLK je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury založenou zřizovací listinou č. j. 18724/2008.
Rozpočet 37 000 000
Počet zaměstnanců 57

Verdikt

Příspěvková organizace MK by měla být okamžitě zrušena. Většinu její činnosti můžou nahradit soukromníci, kteří hospodaří efektivněji a obejdou se bez peněz ze státního rozpočtu.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Občanské sdružení - V roce 2001 ji Ministerstvo kultury svým rozhodnutím 4449/2001 ustanovilo kolektivním správcem podle zákona č. 121/2000 Sb.
Rozpočet 813 000 000
Počet zaměstnanců

Verdikt

Kolektivní správce není státní organizací, a tudíž ji není možné zrušit. Měl by však být okamžitě zrušen zákon o autorských poplatcích a kolektivní správě, který nespravedlivě pokutuje nevinné. V souvislosti se zrušením tohoto zákona by mělo být zrušeno i pověření ministerstva kultury, které legalizuje toto přerozdělování.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Status Fond byl zřízen zákonem 362/2000 Sb.
Rozpočet 30 000 000
Počet zaměstnanců 4

Verdikt

Fond je třeba zrušit, jakož i povinnost obchodníků odvádět fondu příspěvek z hodnoty majetku klientů. Investování do cenných papírů není oblast, v níž by se měl o lidi starat stát. Fond jsme museli zřídit na základě směrnice Evropské unie 7/1997, která nařizuje členským zemím EU organizovat systém odškodňování investorů. Dokud budeme členy EU, nesmíme fond zrušit pod hrozbou finančních sankcí EU.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.