Rozloučení s panem Bachorou

Ve věku nedožitých 62 let v květnu 2013 náhle zemřel zakládající dlouholetý člen občanského sdružení Laissez Faire a člen redakční rady Jaroslav Bachora.

Jaroslav Bachora byl pravověrným libertariánem. Jaroslav Bachora nestudoval ekonomii ani filosofii na formálních školách, ale četbou děl Ayn Randové, Friedricha Hayeka a Ludwiga von Misese získal své životní přesvědčení o potřebě minimálního státu i vysoké znalosti na poli ekonomie. Byl obdivovatelem švýcarského modelu uspořádání státu, daňové a regulatorní konkurence mezi obcemi a kantony.

V Jaroslavu Bachorovi přichází časopis o spolutvůrce, věrného čtenáře i autora. Na památku přetiskujeme kresbu z LF říjen 2000 a článek Mám jeden sen z LF květen 2000.

Petr Mach

Jaroslav Bachora měl jeden sen. Snil o světě bez dotací; světě, v němž bude suverénem člověk, obec a kanton, nikoliv stát – a o to méně Unie. Především však snil o světě, v němž lidé nebudou stát před otázkou: vezmu si/nevezmu si, ale před otázkou dám/nedám. Svého vysněného světa už se bohužel nedožije. Věřím však, že budou jednou jeho souputníci v boji za svobodu jednotlivce úspěšní a jeho sen se splní. V Laissez Faire budeme v obhajobě myšlenek, které zastával, pokračovat; jeho pomoc však budeme velmi postrádat.

Radim Smetka

 

Pana Bachoru jsem poznal jako člověka, jemuž na srdci ležela svoboda jednotlivce tak moc, že neváhal věnovat prakticky veškerý pracovní i volný čas a obrovské finanční prostředky její obhajobě a propagaci. Vše měl perfektně promyšleno, zůstával oběma nohama na zemi, byl úžasně vtipným, laskavým, velkorysým a vždy elegantním člověkem, který se však nikdy nezdráhal nikomu říct, co si o něm nebo o jeho nápadech myslí, což jsem na něm velmi obdivoval.

Přestože mluvil německy pouze velmi málo, sledoval každý den zejména švýcarská a lichtenštejnská média a pravidelně nás upozorňoval na zajímavé zprávy. Politickou situaci rád glosoval úžasně vtipnými a přesnými bonmoty. Za všechny zmíním ten, který jej dle mého symbolizuje nejlépe: „Nejsem nepřítelem státu. To stát je mým nepřítelem.“

Kromě svobody miloval i přírodu. Není proto divu, že tolik obdivoval Švýcarsko a Lichtenštejnsko — dvě poslední relativně svobodné země s nádhernou přírodou. Redakce LF vyjela v září 2011 na výlet do Švýcarska a Lichtenštejnska, jehož vrcholem byla audience u lichtenštejnského knížete Hanse Adama II. (viz foto).

Ve veřejné debatě i v mém osobním životě teď bude nezacelitelná mezera.

Martin Pánek