Republika San Marino

Rozloha: 61 km2

Počet obyvatel: 28 880

Státní zřízení: Republika s 60 členným parlamentem

Jazyk: Italština

Hrubý domácí produkt na obyvatele: 34 600 USD, což je o 20 % více než v sousední Itálii

Míra nezaměstnanosti: 2,6 %

Míra přerozdělování: Podíl veřejných výdajů na HDP je 27,8 %, přitom ještě v roce 1992 činila míra přerozdělování 35 % HDP. San Marino tak zaznamenalo jeden z nejvýraznějších poklesů vládních výdajů ve světovém srovnání.

Měna: San Marino se v dohodě s EU zavázalo, že nebude vydávat svojí vlastní měnu (kromě zlatých mincí scudo) a oficiální měnou je euro. Sanmarinci tak platí ve prospěch EU inflační daň, nicméně na oplátku smí razit vlastní eurové mince v nominální hodnotě 1 944 000 euro ročně.

Daně: San Marino má jedny z nejnižších sociálních odvodů ze mzdy v Evropě. Příspěvky na sociální zabezpečení jsou 1,9 % na sociální a 3,5 % na zdravotní, zaměstnavatelé platí 10 % hrubé mzdy na sociální a 5 % na zdravotní zabezpečení (státní důchody tvoří jen 6 % HDP). V San Marinu mají rovnou daň z přidané hodnoty se sazbou 17% a rovnou daň z příjmu právnických osob ve výši 24 %, přičemž zhruba 7 % firem je od této daně osvobozeno. Daň z příjmu fyzických osob má podobně jako v ČR progresivní stupnici a mnoho odečitatelných položek. San Marino má s Evropskou unií celní unii, takže při vjezdu ani při výjezdu ze země se neplatí clo a v cenách zboží je zahrnuté evropské clo, což je sanmarinská daň za volný obchod s Unií.

Historie: San Marino se považuje za nejstarší evropskou republiku (založení L. P.301). Na rozdíl od jiných městských států a malých republik na apeninském poloostrově si dodnes uchovala nezávislost. Když Garibaldi sjednocoval Itálii, Republika San Marino mu poskytla ochranu před rakouskou armádou; výměnou za pohostinnost slíbil Garibaldi San Marinu respektování nezávislosti. Evropská unie sice dotlačila San Marino k zavedení a odevzdávání 35% daně z výnosů z bankovních vkladů (podobně jako Andoru), ale jinak si republika zachovala na EU nezávislost.

Zdroje: www.igr.sm   www.upeceds.sm http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04256.pdf