Ředitel ČT o komerčních médiích a nezávislých informacích

Autor Petr Dvořák
Datum 07.01.2016
IvicaNS – stock.adobe.com

„Situace, ve které se nyní ocitla veřejnoprávní média v Polsku, je extrémně znepokojivá. Směřuje v podstatě k jejich zestátnění a následnému zrušení. Spolu s nimi tak zmizí pro Poláky i jakákoli možnost přístupu k nezávislým informacím. Komerční média totiž nikdy nebudou garantovat svoji izolaci od ekonomických nebo politických vlivů,“ uvedl 7. ledna v tiskové zprávě generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Kéž by měl Petr Dvořák pravdu a nová vláda strany Právo a spravedlnost (což je zřejmě klasický případ antinázvu – podobně jako kdysi u „demokratických republik“) skutečně chtěla veřejnoprávní média zrušit! V Laissez Faire bychom tomu tleskali. Je totiž evidentní, že informovat umí i komerční média, často mnohem kvalitněji než jejich státem financovaná nekalá konkurence.

Těžko si ale představit médium pod větším politickým tlakem než veřejnoprávní televize, jejíž radu vybírá parlament a jejíž výnosy stanovuje taktéž parlament výší koncesionářských poplatků a regulacemi množství reklamy.

A jak říkal Thomas Jefferson: „Nutit člověka, aby přispíval na propagaci názorů, se kterými nesouhlasí, je hříšné a tyranské.“