Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Status Rada je správní úřad zřízený na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Rozpočet 62 700 000
Počet zaměstnanců 47

Hospodaření

Rada je financována přímo ze státního rozpočtu. Ukládá a vybírá pokuty, ovšem příjmy z pokut jsou zanedbatelné, převážná většina výdajů úřadu je kryta ze státního rozpočtu.

Činnost

Hlavní položkou rozpočtu úřadu jsou mzdové výdaje, které činí 33 milionů. Zbytek tvoří především ostatní běžné výdaje. Rada si nechává vypracovat různé právní rozbory, například nákladný rozbor významu slova „pornografie“, který zjistil, že „jde o neurčitý pojem s proměnným obsahem v čase, jehož výklad závisí na konkrétních společenských podmínkách.“ Dále prošetřuje stížnosti na obsah pořadů a reklam a následně vede řízení o uložení pokuty v rámci úřadu, popřípadě u soudu. Jedním z více než stovky viníků je například výrobce vitamínů, který se dopustil „přisuzování léčebných vlastností“ svému produktu, což je v rozporu s předpisem Evropských společenství.

Hodnocení

Diváci a posluchači se sami dokážou rozhodnout, který kanál jim obsahem vyhovuje a který nikoli a není na to potřeba drahý regulační úřad. Do roku 2001 jsme se bez tohoto úřadu obešli a obsah televizního vysílání se od té doby nijak zásadně neliší. Pokud televize nebo rádio porušuje zákony, je možné prohřešky řešit přímo soudní cestou a ušetřit si zbytečný náklad s mezikrokem, kdy televizi prošetřuje úřad.

Verdikt

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by měla být okamžitě zrušena. Agenda přidělování licencí na vysílací frekvence by nebyla třeba, pokud by stát vysílací frekvence prodal, protože jen takový kanál, který se dokáže uživit, tedy který dokáže divákům a posluchačům nabídnout to, co je zajímá, má vlastnit frekvenci. Nemá tedy smysl úřad, který bude rozhodovat za posluchače na Vysočině o tom, která rádiová stanice jim chybí.