Prosincová antidiskriminační ofenzíva vlády

Zákon o rovném zacházení

Prvního prosince 2004 vláda přijala usnesením 1193/2004 návrh zákona o rovném zacházení (antidiskriminační zákon), přičemž vláda odmítla variantu navrhovanou původně Radou vlády pro lidská práva*, aby byl zřízen nový úřad, Centrum pro rovné zacházení, a doporučila předložit zákon v podobě, kdy agenda bude svěřena úřadu Veřejného ochránce práv. Podle návrhu vlády Ombudsman zaměstná 20 nových úředníků a roční náklady úřadu se zvýší o 12 milionů. Nový zákon má mj. rozšířit okruh vztahů, kde je diskriminace zakázaná, a trestné má být i „navádění k diskriminaci“.

Kvóty pro ženy v chystaném volebním zákoně

Rada vlády pro rovné příležitosti*, na svém prosincovém zasedání doporučila, aby na ministerstvech byla zřízena zvláštní „oddělení pro rovné příležitosti“ [Tisková zpráva MPSV 7. 12. 2004]. Rada také doporučila vládě změnit volební zákon tak, aby zajistil přítomnost žen na kandidátních listinách.

22.12.2004 vláda uložila dopracovat ministrovi vnitra novelu volebního zákona. V návrhu tezí novely volebního zákona ministerstvo vnitra navrhuje, aby volební strana, která má na kandidátní listině méně než třetinu žen, dostala o 18 % nižší volební příspěvek. Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc v rámci připomínkového řízení k návrhu novely volebního zákona navrhlo, aby se podle francouzského vzoru musely povinně na všech kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny střídat kandidáti od shora dolů podle pohlaví. Ministr má předložit konečný návrh vládě do května letošního roku.

 

 

*) Rada vlády pro rovné příležitosti a Rada vlády pro lidská práva mají své stálé sekretariáty. Počet placených funkcionářů a náklady tyto úřady nezveřejňují. Celkové náklady pro daňové poplatníky jen na platy ale přesahují deset milionů ročně. Obě rady by samozřejmě měly být bez náhrady zrušeny a zaměstnanci propuštěni. Výrazně by se tak omezilo zaplevelování práva škodlivou antidiskriminační legislativou.