Proč budu hlasovat proti vstupu do EU?

Evropský institucionalizační a formalizační proces dospěl dnes do stadia, které je velmi, velmi vzdáleno původním dispozicím „Evropských společenství“. Stále více se z původních společenství volného obchodu, služeb, pohybu osob stává společenství byrokracie, plánovačů, nikomu se nezodpovídajících evropských komisařů a skupiny ve svých zemích doslouživších, ponejvíce socialistických politiků. Tito všichni se pak zaštiťují tím, čemu říkají „prohlubující se integrace“. Nejde ale o nic jiného, než o snahu o svázání EU tak, aby co nejvíce odpovídala jejich představám a zejména potřebám a zájmům a potřebám zemí tzv. tvrdého jádra EU.

Nevěřím ve federalizovanou Evropu a už vůbec nevěřím v „národ Evropa“. Je pravdou, že kulturně civilizačně jsou si národy Evropy a v užším měřítku střední a západní Evropy velmi blízké, ale to neznamená, že dojde k zániku národních zájmů. Spíše mám pocit, že je požadováno, aby došlo k zániku národních zájmů menších či nově přistupujících členů EU.

Je nesporné, že k žádnému zániku národních zájmů nedojde. Historické vztahy, vazby, traumata i komplexy se pouze obléknou do nového kabátu. V závislosti na čase a časem determinovaných podmínkách. Přistupování nových členů do EU sebou nutně přinese i změnu vnitropolitické reality uvnitř EU a návazně také změnu v síle postavení jednotlivých „příslušníků tvrdého jádra“ EU.

Stojí za zamyšlení, zda hybnou silou tlaku na hlubší a silnější formalizaci, institucionalizaci a federalizaci EU nestojí právě ony navenek odsuzované národní zájmy některých členských zemí EU. Velmi surové národní zájmy. Nechci obětovat národní zájmy České republiky jiným, silnějším, dravějším či bezskrupuloznějším národním zájmům. Nechci, abychom v budoucnu měli pouze dobrou příležitost mlčet.

Nemyslím, že je vzhledem k dnešní vnitřní politické realitě EU, zejména s ohledem na nejasný výsledek diskuse o evropské ústavě a dále vzhledem k dojednaným vstupním podmínkám vhodné, v tuto chvíli hlasovat pro vstup do EU. Já osobně vhodím do urny lístek nikoliv se třemi, ale se dvěma písmenky. Jedno je však jisté, ať už bude výsledek referenda jakýkoliv, na své názory, ve velmi obecné rovině presentované v tomto článku, v žádném případě nerezignuji. Prostoru pro jejich prosazování je dost jak vně, tak i případně uvnitř EU.


Autor je poslancem za ODS