Praha Olympijská

Status Praha Olympijská je úřad založený v roce 2007 společně Hlavním městem Praha a Českým olympijským výborem. Úřad byl založen jako „obecně prospěšná společnost“, i když přesnější formulace by byla „prospěšná jak pro koho“
Rozpočet
Počet zaměstnanců

Hospodaření

Daňoví poplatníci zaplatili na činnost úřadu zatím 45 milionů (15 milionů jako vklad hlavního města Prahy – schválený zastupitelstvem 22. 3. 2007 a 30 milionů jako dodatečnou dotaci schválenou zastupitelstvem 29. 11. 2007). Dále úřad bezplatně sídlí v prostorách budovy magistrátu, které by jinak mohly být komerčně pronajímány a daňoví poplatníci tak doplácejí na činnost úřadu nepřímo další peníze. 45 milionů bylo utraceno následovně: Platy a honoráře: 9 milionů, první splátka přihlašovacího poplatku: 3 miliony, studie proveditelnosti: 12 milionů, reklamní kampaň: 20 milionů.

Činnost

Praha Olympijská organizuje reklamní kampaň, která formou billboardů sděluje veřejnosti, že Praha kandiduje na olympiádu v roce 2016, a připravuje formální přihlášku Prahy k pořádání her v roce 2016. Úřad zaplatil poplatek za kandidátskou přihlášku Prahy u Mezinárodního olympijského výboru (MOV), což je soukromá společnost se sídlem ve Švýcarsku pořádající od roku 1894 mezinárodní sportovní klání. První splátka poplatku byla zaplacena loni a zbylých 8 milionů korun má být zaplaceno letos.

Hodnocení

Podle studie, kterou si již dříve nechalo Hlavní město Praha zpracovat od společnosti PriceWaterhouseCoopers (za 15 milionů z peněz daňových poplatníků), by pořádání Olympiády stálo 135 miliard a z toho 65 miliard by byl rozdíl mezi náklady a tržbami, které by musel uhradit stát. Vláda České republiky ale finanční garanci neposkytla, přesto Praha v přihlášce tvrdila, že garanci má. Provinila se tak proti etické chartě Mezinárodního olympijského výboru, kterou 22. 3. 2007 schválilo zastupitelstvo („Město musí zajistit, že ve svém kandidátském materiálu i v prezentaci Zasedání MOV uvede pouze takové závazky o kterých si je jisto, že je zcela splní.“ Praha ovšem v přihlášce doslova uvedla: „Vláda schválila 9. ledna 2008 garanci vztahující se k přihlášce Prahy a Českého olympijského výboru k pořádání olympijských her, která pokrývá veškeré závazky požadované MOV.“ „Vláda ČR poskytne neomezenou garanci na jakýkoliv rozdíl mezi příjmy a výdaji olympiády,“ píše se dále v přihlášce. Vláda ovšem pouze garantovala, že v případě olympiády nebude bránit vstupu cizinců do země a explicitně zdůraznila, že neuděluje finanční garance. Za lživé uvedení informací hrozí v souladu s etickým kodexem MOV schváleným zastupitelstvem hlavního města sankce v podobě odmítnutí kandidatury Prahy pro všechny případné budoucí kandidatury. Naštěstí.

Verdikt

Sport je soukromý statek a stát ani hlavní město by sportovní soutěže neměly pořádat. Proto by ani neměl existovat úřad na přípravu přihlášky a daňovými poplatníky placená reklamní kampaň. Jestli český olympijský výbor chce olympiádu pořádat, nechť si nechá – za své – zpracovat studii na pořádání skromnější olympiády, která by se obešla bez dotací. Pořádání olympiády v Praze je beztak nereálné a další udržování instituce „Praha olympijská“ by bylo vyhazováním peněz. Praha by jí neměla další dotace poskytovat a jako její zakladatel by měla iniciovat její rozpuštění. Bohužel, 24. dubna, schválilo zastupitelstvo hl. města Prahy na popud primátora další dotaci 14,6 milionu.