Posselt: Klaus vede proti naší euroústavě agresivní propagandu

Autor Bernd Posselt
Datum 15.05.2005

„Vyzývám prezidenta Klause, aby ukončil svou agresivní propagandu proti evropské ústavě!”, křičel na srazu Sudetoněmeckého zemského sdružení jeho šéf Bernd Posselt [Der Standard 15.5.05] „Klaus ist ein europapolitischer Geisterfahrer!” (= řidič jedoucí v zakázaném protisměru). Podle Posselta je evropská ústava nutná, protože umožní žádat zrušení Benešových dekretů u Evropského soudního dvora.

(alternativní zdroj: http://www.bernd-posselt.de/article.php?efxf_artikel=410)