Podporou podnikání romských žen k vyšší produktivitě

Evropská komise vyhlásila „Akční plán podpory podnikatelského ducha.“ „V současnosti se nedostává dostatečné zejména finanční podpory specifickým potřebám podnikatelů ženského pohlaví a etnických menšin,“ praví se v dokumentu. Komise hodlá dohlédnout, jak členské státy podporují podnikání žen a minorit. Dále komise konstatuje, že „podnikatelé, kteří zkrachují, čelí stigmatu krachu“ a vymyslela, že by se měly vést informační kampaně, které by pomohly se s tímto stigmatem vyrovnat. Akční plán si klade za cíl podpořit plán EU do deseti let dohnat a předehnat Spojené státy v produktivitě a stát se nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa, který byl přijat na summitu v Lisabonu v r. 2000.