Petr Mach: Úskalí evropské integrace

Centrum pro ekonomiku a politiku právě vydalo knížku, která je kritikou procesu evropské politické integrace. Knížka obsahuje deset kapitol – Evropská unie potlačuje konkurenci jurisdikcí, Komu slouží evropské normy?, Evropa není optimální měnovou oblastí, Euro jako politický projekt mezinárodního přerozdělování, Kdy má Česká republika usilovat o připojení k euro?, Evropská unie přistoupila kvůli euru k cenové regulaci, Evropa není „optimální politickou oblastí“, Evropská unie a teorie her, Nezdravé kořeny evropské integrace, Alternativa vstupu do EU. Jednotlivé kapitoly vycházejí z textů, které většinou byly již publikovány v Laissez Faire, Profitu a dalších periodikách. Autorem předmluvy je Václav Klaus. Knížka má 76 stran a k dostání je v knihkupectvích nebo na www.cepin.cz.