Petr Holub o deflaci

Autor Petr Holub
Datum

„Deflace dokáže zabránit ekonomickému růstu, a tím jakékoli snaze o ozdravení veřejných financí.“

Pan redaktor Holub svádí neschopnost vlády vyrovnat veřejné finance na deflaci, která navíc neexistuje. Česká národní banka znehodnocuje měnu minimálně o procento ročně. Není to sice tak hodně jako v eurozóně, USA nebo Zimbabwe, ale stále je to inflace. Pokud by ceny klesaly proto, že by centrální banka nechala peněžní zásobu na pokoji, bylo by vše v nejlepším pořádku. Deflace je škodlivá, jen pokud je způsobena aktivní činností centrální banky – stahováním oběživa. Veřejné finance se zkrátka nedají vyrovnat nějakými triky s měnovou politikou.

(zdroj)