Pavel Pafko o výhodách Evropské unie

Autor Pavel Pafko
Datum 17.02.2003

„Za základní výhodu vstupu České republiky do Evropské unie považuji to, že zásadní problémy naší společnosti bude řešit Evropský parlament, a ne náš, který často jedná pod vlivem stranických zájmů. Další výhodu vidím v tom, že se budeme snad chovat tak jako obyvatelé Evropské unie, tzn. čestně a poctivě. Zásadní nevýhodu nevnímám žádnou.“

To prohlásil 17. února 2003 s vážnou tváří Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. v propagačním pořadu České televize Minuta o Evropské unii. Pan Pafko ani Česká televize nesdělili samozřejmě veřejnosti své stanovisko za své peníze. Státní Česká televize použila na výrobu tohoto propagandistického šotu veřejné peníze – výnos z tzv. televizního poplatku, který není ničím jiným, než daní z vlastnictví televizoru. Ve svobodné společnosti, kde by otázka vzdání se národní suverenity byla předmětem rovného názorového souboje, by si pan Pafko, pokud by chtěl tato slova sdělit veřejnosti na televizní obrazovce, musel televizní reklamu zaplatit, nebo by mu ji museli zaplatit lidé, kteří si v propagandistickém oddělení České televize pořad Minuta o EU vymysleli.