Pascal Lamy o ochraně místních specialit

Autor Pascal Lamy
Datum 12.12.2002

„Záruka co největší rozmanitosti výrobků znamená obohacení trhu, tudíž větší spokojenost občana unie. A to je jeden z našich cílů.“

Řekl 12. 12. 2002 komisař pro jednotný trh EU o plánu EU „ochraňovat“ místní speciality nejen v rámci Evropské unie, ale celosvětově s pomocí Světové obchodní organizace. Je jasné, že nastávají nové doby – není již na rozhodnutí spotřebitelů, zda je pro ně výrobek dobrý či nikoliv, zda si ho koupí nebo dají přednost jinému. Musíme od nynějška mít státní orgány na to, aby určili, co je místní specialita a zda jí „chránit“ před oním nekalým systémem konkurence. Absurdita podobných opatření vyniká zvláště tehdy, uvědomíme-li si fakt, že je to právě EU, která v poslední době ničí jednu českou místní specialitu za druhou.