Ostrov Sark

Ostrov Sark je formálně součástí Souostroví Guernsey, požívá ale rozsáhlou autonomii. 580 rezidentů má vlastní parlament a vládu. Ostrov Sark nepobírá žádné finance z Guernsey či Británie, ani jim žádné daně neplatí. Místní parlament schvaluje rozpočet, který musí být přebytkový. Veřejné výdaje a daně představují asi 6% HDP, z čehož polovinu hradí turisté v přirážce k lodnímu lístku a polovinu tvoří daň z nemovitosti a kapitálová daň ve výši 0,25% z majetku rezidentů uloženého mimo Sark, minimálně však 100 liber a maximálně 3500 liber.

Sark uvažuje o nahrazení tohoto systému jednodušší daní z hlavy ve výši 250 liber ročně (s možností platit dobrovolně více) „Takové dobrovolné placení daní se může lidem z jiných zemí zdát podivné – jak že by někdo mohl platit daň dobrovolně – ale tradice na Sarku jsou odlišné. Už současná daň z kapitálu funguje de facto na dobrovolné bázi“, píše se ve zprávě Finančního výboru parlamentu Ostrova Sark (www.sark.gov.gg/static/0104finrev.htm). Parlament zasedá třikrát do roka a jeho členové v něm pracují bezplatně. Na ostrově se neplatí sociální pojištění a neexistuje žádný státní důchod, žádná podpora v nezaměstnanosti apod. Finanční pomoc vlády je poskytována výjimečně, na základě explicitní žádosti a na základě posouzení místní radou, pokud žadatel nemá vlastní prostředky ani rodinu, která by se o něj postarala. Do jurisdikce Sarku patří malý ostrov Brecqhou, který je soukromý (patří bratrům Barclayům, vydavatelům Daily Telegraph aThe Spectator). Ti se snaží získat nezávislost svého ostrova na Sarku a např. odmítají dodržovat zákon Sarku zakazující přistávání helikoptér.

www.sark.gov.gg, wikipedia.org/wiki/Brecqhou