Ostrov Guernsey

Rozloha: 78 km2

Populace: 65 409

Státní zřízení: 45 členný parlament je volen na základě všeobecného volebního práva. Exekutivní moc má vláda v čele s premiérem, který je volen parlamentem. Formální hlavou státu je britská královna (podobně jako v Kanadě nebo Austrálii). Dva menší polonezávislé ostrovy, které patří pod Guernsey – Sark aAlderney – mají své vlastní parlamenty.

Jazyk: Úředním jazykem je angličtina, na venkově se mluví Guernseysky (Dgèrnésiais), normanským jazykem podobným francouzštině

HDP na obyvatele: 41 000 dolarů na obyvatele, což je o 40% více než v sousední Velké Británii nebo Francii

Inflace: Národní měnou je guernseyská libra. Míra inflace 4,9%, vyšší než v Británii, svědčí při fixním kurzu 1:1 k britské libře o trvalém přílivu kapitálu do země.

Nezaměstnanost: 0,4 % (dvanáctkrát menší než ve Velké Británii, čtyřiadvacetkrát menší než ve Francii)

Míra přerozdělování: Na Guernsey se platí školné i zdravotnictví, stát platí jen minimální rovný důchod, administrativa je malá. Díky tomu jsou i daně a míra přerozdělování podstatně nižší než jinde v Evropě. Podíl veřejných výdajů na HDP a složená daňová kvóta dosahují 24%.

Daně: Na Guernsey mají rovnou daň ve výši 20%. Jednotlivci platí 20% z příjmu nad nezdanitelným minimem ve výši 688 liber (28000 Kč) měsíčně pro dospělého a 220 liber (9600 Kč) měsíčně na dítě, firmy platí 20% ze zisku (od roku 2008 to má být nula). Na Guernsey nemají daň z přidané hodnoty, neexistuje dědická daň, daň z kapitálového příjmu ani daň z převodu majetku. Spotřební daně se platí z benzínu (6,8 pence na litr oproti britským 50 pencím), z alkoholu (5 liber na litr whisky oproti britským 7,8 libry), z piva (0,35 libry na litr oproti britským 0,61 libry) a z cigaret (40 liber na kilo oproti britským 190 librám). Sociální pojištění se platí ve výši 5,5% mzdy (zaměstnanec), resp. 6% zaměstnavatel (dvakrát nižší než v Británii). Osoby samostatně výdělečně činné platí 10,5 %. Sociální pojištění se neplatí z příjmů nad 3003 liber měsíčně. Z pojištění je vyplácen rovný důchod (pro muže i ženy nad 65 let) ve výši 586 liber (24 000 korun), neboli 20 % průměrné mzdy; kdo pracoval v průměru méně než 50 týdnů ročně, má státní důchod krácen. Za zdravotnictví se platí na tržním principu, ze státního sociálního pojištění je proplácena část nákladů. Guernseyská daň z příjmu se nevztahuje na ostrov Sark (viz str. 2) Nízké daně a efektivní stát na Guernsey je posilován existencí dalších sousedních jurisdikcí, mezi nimiž existuje silná konkurence – Jersey, Ostrov Man, Irsko, Velká Británie.

Zahraniční vztahy: Výměnou za uznávání britské královny za panovnici garantuje Velká Británie vojenskou ochranu Guernsey před útokem nepřátel. Za druhé světové války byl ale ostrov obsazen Německem.

www.gov.gg, en.wikipedia.org/wiki/Guernsey, www.tax.gov.gg