OSA (Ochranný svaz autorský) – kolektivní správce

Status Občanské sdružení - V roce 2001 ji Ministerstvo kultury svým rozhodnutím 4449/2001 ustanovilo kolektivním správcem podle zákona č. 121/2000 Sb.
Rozpočet 813 000 000
Počet zaměstnanců

Hospodaření

OSA sebe sama charakterizuje jako občanské sdružení fungující na neziskovém principu. Provozní výdaje této „neziskovky“ činí 130 milionů ročně. Zbylých 683 milionů distribuuje jako odměny 6098 autorům, které zastupuje

Činnost

Svaz vybírá na dani zvané autorský poplatek peníze za produkci hudby na tanečních zábavách, koncertech, v restauracích a obchodech, za prodej CD, DVD, flash pamětí, provozování kin, zasílání vyzváněcích tónů na mobil a mnoho dalšího. Ty následně přerozděluje skladatelům, textařům a nakladatelům. Podle svazu samotného pomáhají „získat spravedlivou odměnu“, pravděpodobně po vzoru Karla Marxe.

Hodnocení

Kolektivní správce vybírá naprosto neospravedlnitelně po druhé platby za vysílání audiovizuálních děl, za které již autoři jednou dostali zaplaceno, tehdy však „tržní odměnu“. Tzv. výpalné - platby za nákup prázdného média jsou proti principům presumpce neviny. Úplně nelogické jsou povinné platby za veřejnou produkci své vlastní tvorby.

Verdikt

Kolektivní správce není státní organizací, a tudíž ji není možné zrušit. Měl by však být okamžitě zrušen zákon o autorských poplatcích a kolektivní správě, který nespravedlivě pokutuje nevinné. V souvislosti se zrušením tohoto zákona by mělo být zrušeno i pověření ministerstva kultury, které legalizuje toto přerozdělování.