Nesmyslná regulace internetu

17. září tomu bude právě 10 let od, dnes již legendárního, výroku 72leté důchodkyně Věry Pohlové „Já bych všechny ty internety a počítače zakázala.“ Shodou okolností dne 29. 9. 2009, tedy právě o 10 let později poslanci českého parlamentu tomuto přání do jisté míry vyhoví a začnou projednávat zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Ten připravilo ministerstvo kultury, protože to nařizuje jedna z evropských směrnic. Pokud bychom takový zákon nepřijali do půlky prosince, hrozily by nám sankce. Pointou zákona je, jak už s trochou nadsázky naznačuje úvod článku, regulace internetu. Konkrétně jde o regulaci a kontrolu internetových serverů s videem. Zákon svěřuje pravomoci do rukou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která se již 8 let zabývá udělováním pokut českým televizím a rádiím za odvysílání nesprávné délky reklamního bloku či odvysílání erotického pořadu, jehož cílem je navodit vzrušení, což je charakterizováno jako pornografie a ta je zakázána.

Úřad rady bude dohlížet na to, zda jsou tato pravidla dodržována i na internetu, samozřejmě však jen na českých webech. Další pravomocí a povinností rady bude internetové televize registrovat a vybírat od nich poplatky za registraci. Bez takové registrace totiž nebudou moci nadále působit v oboru, nicméně zákon se dotkne jen největších internetových portálů s videem. Ministerstvo kultury se hájí tím, že jejich záměrem není omezit svobodu, nýbrž vyrovnat překážky v hospodářské soutěži mezi klasickými a internetovými televizemi. V praxi však dojde jen k tomu, že budou mnohem více postihováni a buzerováni ti, kteří již české zákony dodržují, a dojde ještě k větší nerovnováze s těmi, kteří se jimi ze zahraničí řídit nemusí. Pokud by skutečně šlo o spravedlnost, pak by bylo mnohem snazší zrušit dohled nad klasickými televizemi, které stejně i bez regulace rady musí dodržovat platné zákony ČR. Ostatně, důvody pro takovou regulaci stejně ve skutečnosti neexistují. Velcí hráči na internetu svůj obsah již stejně chrání a kontrolují, protože musí dodržovat již existující zákony o ochraně autorských práv či zákony upravující ochranu mravního vývoje mladistvých. Ty společnosti, které oficiálně působí v České republice, zkrátka již stejně podstatu zákona dodržují. Ty společnosti, které nikoliv a otevřeně publikují erotický materiál, jsou provozovány již nyní mimo dosah a možnosti regulace českými úřady. Nemá smysl regulovat médium jakým je internet, protože jde o prostor bez hranic a neexistují bariéry přístupu ke stejnému obsahu v zahraničí, který se pokusí kdokoliv v ČR regulovat.

Internet je svobodnou volbou lidí, kteří si přejí mít propojené počítače do jedné sítě. Tito lidé se sami dokážou rozhodnout, zda je materiál na internetu škodlivý či nikoliv, zda jej chtějí vidět, anebo ne. Pokud někdo chce chránit morální vývoj svých dětí, pak musí zvážit, jakou volnost svému potomkovi u počítače dává, především ale, morální vývoj mladistvého žádná regulace několika vybraných českých serverů nezajistí. Pokud bych se rozhodl odpojit svůj počítač od internetu a propojit ho jen s přáteli a rodinou, půjde snad o něco jiného, než když budu v jedné síti s celým světem? Obávám se, že jde především o vybírání poplatků a pokut. Že jde opět o snahu EU a státu evidovat úplně všechno, vždy a všude. Ale především, že jde o to vyšlapat si první cestičku k omezování svobody lidí na internetu.


Autor je studentem VŠE, poradcem předsedy Svobodných