Německo chce výhody ze symbolických důvodů

„Německá vláda trvala na tom, aby článek v ústavě byl ze symbolických důvodů,“ uvedly Lidové noviny [3. 2. 2005] na ospravedlnění toho, že Německo má v euroústavě vyjednanou výjimku ze všeobecného zákazu poskytování státní pomoci firmám. Výjimku mají v článku III-161 euroústavy „podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo postižených rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání hospodářských znevýhodnění způsobených tímto rozdělením.“ Stejnou výjimku má Německo v článku III-243 na zpoplatňování dopravy po silnicích. Zatímco Česko je pro údajnou neslučitelnost s podmínkami jednotného trhu popotahováno za to, jaké účtuje poplatky pro kamiony, Německo má výjimku.