Nejhloupější výroky o Lisabonské smlouvě

Autor Luboš Palata
Datum 10.04.2008

„Lisabonskou smlouvou politici… ztrácejí další, velkou část moci. EU se jejím prostřednictvím mění ve stát… a premiéři zemí… klesají na úroveň krajských hejtmanů.“

proevropský a proněmecký novinář Luboš Palata takto chválil Lisabonskou smlouvu v Lidových novinách 10. 4. 2008

„Co Lisabonská smlouva zakotvuje a co většinově přijala z euroústavy: Ve čtyřiceti dalších oblastech zavádí rozhodování kvalifikovanou většinou. Zavádí se právní subjektivita EU. Listina základních práv EU zůstává právně závazným dokumentem… V Radě se bude při hlasování kvalifikovanou většinou rozhodovat dvojí většinou, tj. 65 % populace a 55 % států… Energetická politika a klimatické změny jsou v Lisabonské smlouvě zařazeny mezi významné priority EU. Symboly EU, vlajka a hymna, zůstávají zachovány, neboť nadále platí usnesení Evropské rady z roku 1985 v této věci. Zrušeno proti euroústavě bylo pouze heslo EU: Jednota v rozmanitosti!“

senátor ČSSD a šéf odborové centrály Milan Štěch, debata v Senátu, 24. 4. 2008

„Co se týče našeho postavení v EU, rozhodl v referendu lid. Z tohoto hlediska má česká ústava evidentně nižší legitimitu, …[takže] rozhodně budu hlasovat pro ratifikaci Lisabonské smlouvy.“

senátor profesor Jiří Zlatuška, debata v Senátu, 24. 4. 2008

„Je to text, který se nedá hájit, ale ratifikovat bychom to měli.“

senátor KDU-ČSL, Petr Pithart, debata v Senátu, 24. 4. 2008

„Kdybych měl stručně charakterizovat naši stranickou pozici, pokud jde o Lisabonskou smlouvu, pak možná vzletně, ale jasně ji vyjadřuje dlouhodobý program ČSSD, ve kterém říkáme: Evropská unie garantuje zachování a rozvíjení evropského sociálního modelu, jenž je skvělým výsledkem politiky sociálnědemokratických a dalších pokrokových hnutí a stran Evropy 20. století. Jakkoliv připouštím, že vlastní text Lisabonské smlouvy je pro běžného občana poněkud nesrozumitelný, konsolidovaný text smluv a jejich výklad je jasný. Mezi cíli hospodářskými zřetelně převažují cíle sociálně solidární nad cíli liberálně ekonomickými.“

předseda ČSSD Jiří Paroubek, schůze parlamentu 20. 3. 2008