Národní vzdělávací fond

Status Nadace zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Rozpočet 104 000 000
Počet zaměstnanců 50

Hospodaření

Činnost

Přerozdělování evropských dotací. V minulosti dotoval např.: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, Hospodářská komora České republiky, poradenské firmy Europeum, Euro Service Group s.r.o., DC Vision, s.r.o. Z projektů např.: „Ešance pro ženy“, „Rozvoj dovedností usnadňujících používání eurokódů ve stavebnictví“, „Kurz dynamiky multidisciplinárních a kontrolních systémů ve virtuální laboratoři“, „Modulární vzdělávací program - evropský dynamický prodejce“, „Profesní motivace a vzdělávání mladých Romů“. V zásadě platí že, předpona „e-“, použití přívlastku „multidisciplinární“ a zahrnutí žen či Romů zajistí (spolu s vazbou na Národní vzdělávací fond) schválení projektu.

Hodnocení

Agentura přerozděluje část dotací z EU (které předtím vybral český stát od svých občanů a poslal do Bruselu jako roční příspěvek). 30 % rozpočtu pohltí mzdové výdaje. Celkově na provozní náklady padne 60 % rozpočtu. Na 40 milionů přerozdělených evropských dotací v rámci programu „Leonardo da Vinci“ a „Observatoře zaměstnanosti a vzdělávání“ tak náš stát vyplácí administrativní náklady ve výši 60 milionů korun! Zrušení této organizace by ušetřilo daňovým poplatníkům desítky milionů korun a nasměrovalo by úředníky organizace, jakož i pracovníky navázaných přerozdělovacích institucí do produktivního soukromého sektoru. Když se evropští byrokraté přetahují o to, kolik peněz má jít tzv. na vědu a výzkum, možná netuší s jak obrovskou neefektivitou jsou tyto peníze získané od daňových poplatníků použity. Evropští byrokraté upřímně věří, že zvýšení takto vynakládaných prostředků pomůže splnit cíl Evropské unie „stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou světa“.

Verdikt

Zrušit bez náhrady. Celý evropský program Leonardo da Vinci by měl být zrušen a měly by být adekvátně sníženy členské přípěvky do EU. Protože administrativní náklady jsou vyšší než dotace, vyplatilo by se České republice o evropské dotace „Leonardo da Vinci“ jednostranně nežádat i kdyby neprosadila zrušení celého programu a ušetřit si tak administrativní výdaje.