Národní ústav odborného vzdělávání

Status Příspěvková organizace Ministerstva školství.
Rozpočet 55 000 000
Počet zaměstnanců 92

Hospodaření

Činnost

Jak se hrdě chlubí na svých webových stránkách, ústav vznikl v r. 1950 s cílem „podpory výuky na obchodních školách, do jejichž programů byly nově začleněny zásady centrálního řízení a plánování hospodářství.“ Dnes úřad produkuje nepotřebné studie jako „Sociální partnerství v odborném vzdělávání v České republice“ či „Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol“, vydává brožuru „Kam na střední školu“. Součástí instituce je Státní těsnopisný ústav, který „koordinuje výuku předmětů technika administrativy, obchodní korespondence a těsnopis na středních školách“.

Hodnocení

Ústav produkuje výstupy, které jsou jednak většinou nepotřebné a jednak obdobné výstupy produkuje řada dalších institucí pod Ministerstvem školství, např. Ústav pro informace ve vzdělávání, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání či Výzkumný ústav pedagogický.

Verdikt

Úřad je anachronickým reliktem padesátých let a zrušen měl být dávno.