Národní ústav lidové kultury

Status NÚLK je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury založenou zřizovací listinou č. j. 18724/2008.
Rozpočet 37 000 000
Počet zaměstnanců 57

Hospodaření

Příjmy ústavu tvoří tržby ze vstupného na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici a to 4 miliony korun. Zbylé příjmy plynou ze státního rozpočtu. Z rozpočtu NÚLK je financováno vydávání Národopisné revue, provoz webových stránek www.lidovakultura.cz a www.lidovaremesla.cz. V roce 2008 ústav financoval oplocení svého jihomoravského muzea částkou 1,18 milionu Kč.

Činnost

NÚLK pomohl uskutečnit řadu popularizačních pořadů jako třeba Rok na vsi či Slovácký verbuňk. Recenzní články vyšly dokonce i v časopise Pam Pam. Ústav dále pořádá nebo se podílí na organizaci folklorních festivalů na Jižní Moravě. Spravuje Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Dále pořádá soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Provádí také fotodokumentaci folklorních aktivit.

Hodnocení

Organizování festivalů je naprosto běžným podnikatelským záměrem, který nemá vykonávat státní příspěvková organizace, ale soukromníci. Stejně tak vydávání Národopisné revue. NÚLK provozuje zbytečně dva weby, jejichž návštěvnost dosahuje maximálně desítek návštěvníků denně. Mnoho tematických muzeí je provozováno soukromně a opět není důvod, proč by tomu tak u Muzea vesnice mělo být jinak. Stará řemesla běžně nacházejí zájem návštěvníků na mnoha akcích po republice bez státních dotací. Stát by měl lidem nechat peníze v jejich kapsách, aby se sami mohli rozhodovat, jaký typ umění koupí vstupenky podpoří. Na to, aby kvetlo folklorní umění, není potřeba úřad.

Verdikt

Příspěvková organizace MK by měla být okamžitě zrušena. Většinu její činnosti můžou nahradit soukromníci, kteří hospodaří efektivněji a obejdou se bez peněz ze státního rozpočtu.