Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Status Příspěvková organizace Ministerstva kultury.
Rozpočet 34 000 000
Počet zaměstnanců 59

Hospodaření

Úřad hospodaří ze státní dotace.

Činnost

Posláním úřadu je „podpora rozvoje kultury, zejména v místech a regionech“. Úřad proto provedl sociologický průzkum „Volnočasové aktivity seniorů“, ze kterého vyplynulo, že nejoblíbenější volnočasovou činností důchodů je dívání se na televizi, zatímco důchodci projevují pramalý zájem o návštěvy videopůjčoven a sólový zpěv. Úřad se také podílel na vytvoření Strategie udržitelného rozvoje, přičemž, jak Úřad uvádí ve výroční zprávě, se „podařilo prosadit a zatím udržet samostatné uvedení oblasti kultury do Strategie udržitelného rozvoje.“ Gratulujeme! Pro ČSÚ úřad vytvořil dotazník Kult (MK) 22-01 „Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti“, který pro potřeby statistiky Evropské unie musí vyplňovat kulturní domy a domy dětí a mládeže a dotazník Kult (MK) 16-01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně (PSZ 2007), který musí vyplňovat hvězdárny a planetária. Úřad také od roku 1991 vydává časopis Místní kultura.

Hodnocení

Verdikt

Kultura nepotřebuje úřad a „místní kultura“ nepotřebuje centrální úřad. Statistické výkazy jsou zbytečné a nesmyslné studie úřad produkuje jen aby vykázal činnost. Úřad by měl být zrušen bez náhrady.