Monacké knížectví

Rozloha: 2 km2

Počet obyvatel: 32 409

Hrubý domácí produkt na obyvatele: Monako si HDP neměří

Státní zřízení: Knížectví s demokraticky volenou 24 člennou parlamentní radou (volit se smí od 21 let)

Měna: V Monaku se platí eurem, vlastní centrální banku nemají.

Míra přerozdělování: Podíl veřejných výdajů na HDP se v Monaku neměří, jelikož se neměří ani HDP. Vládní sektor zaměstnává 3 864 lidí, soukromý sektor 38 773.

Daně: V Monaku mají DPH – 5,5% na potraviny a 19,6 % na ostatní věci, tedy o kousek vyšší než u nás (v ČR je sazba 5,0 %, resp. 19,0 %). Tím ale podobnost s českým zdaněním končí. Monako nemá daň z příjmu ani majetkové daně ani daně z kapitálových výnosů. Důchodové pojištění, ze kterého plyne od 65 let nárok na důchod, má sazbu 7,26 % na straně zaměstnavatele a 6,15 % na straně zaměstnance (a neplatí se ze mzdy nad 3828 euro měsíčně), nedůchodové sociální pojištění má sazbu 16,4% na straně zaměstnavatele a měsíční strop, nad nímž se nezvyšuje, je 6600 euro měsíčně.

Obchodní vztahy: Monako je součástí celní unie EU, na hranici s Francií proto nejsou celní kontroly a zboží ze zámoří dovezené do Monaka je zatížené evropským clem. Monako také uplatňuje sazby spotřebních daní (benzín, alkohol, cigarety) dle práva EU.

Zdroj: www.monaco.gouv.mc, www.caisses-sociales.mc