Miloš Zeman o rovné dani

Autor Miloš Zeman
Datum 13.12.2009

„Všechny ekonomické analýzy dokazují […] že rovná daň generuje trvalý deficit státního rozpočtu.“

Bylo by zajímavé vědět, které ekonomické analýzy to dokazují. Pravděpodobně ty, které neberou v potaz daňovou elasticitu. Progresivní zdanění u vysokopříjmových skupin musí při takto vysokých sazbách zákonitě vést ke klesajícímu výnosu daně z příjmu fyzických osob, jak dokazuje Mirrleesův zákon klesajícího mezního výnosu z daně. (13. 12. 2009; Otázky Václava Moravce na ČT)