Miloš Zeman o neschopných liberálech

Autor Miloš Zeman
Datum 30.11.1998

„Já mám nesmírně rád liberály, jsou vynikající, když učí na katedrách. Jsou naprosto neschopní v konkrétní hospodářské politice.“

Kdo jiný než Miloš Zeman by mohl přijít s takovýmto vyrokem. Ano, liberál (člověk, který ctí soukromý majetek a ani socialistovi by jej nesebral – což neplatí obráceně) by nikdy nemohl dokázat svou „schopnost“ tím, že zvyší clo na dováženou surovinu, pak jej zruší a přinutí protistranu, aby lidem v ČR prodávala dané zboží za více a celou tuto proceduru shrnout slovy „vyhráli jsme vepřovou válku“. Nezbývá nám jen si přát,
aby nebylo více takovýchto „vítězství“ schopných socialistů. Oni sice nevědí, jak své „schopné“ jednání zdůvodnit, ale zato v konkrétní hospodářské politice jsou rozhodně (všeho)schopní.

(zdroj)