Miliarda euro promrhána na podporu eurotabáku

EU – jak známo – brojí proti tabáku, na druhé straně ale štědře dotuje jeho výrobu. Jak se píše ve Výroční zprávě za rok 2003 Evropského kontrolního úřadu [www.eca.eu.int], „EU podporuje pěstování tabáku na svém území částkou jedné miliardy euro ročně. Tato podpora představuje 75 % příjmů pěstitelů … Systém přitom vedl k rozšíření pěstování řady odrůd tabáku, o který není na trhu EU zájem.“ Aby v tom nebyl rozpor, vymyslela EU speciální podporu neškodlivého eurotabáku. Jak ale konstatuje zpráva dále, „nenastala nicméně tendence k pěstování méně škodlivého tabáku, který by byl také šetrnější k životnímu prostředí. Tabákové fondy, vytvořené speciálně pro tento účel, byly špatně spravované.“