Microsoft je trestán za úspěch

Příběh Billa Gatese je ukázkovým příkladem toho, jak chudý student za pár let neuvěřitelně zbohatl. Tuto svoji pozici si získal inovativním objevem a jeho rozvíjením. Gatesova společnost Microsoft je dnes největším výrobcem počítačových operačních systémů s dominantním postavením na trhu stolních počítačů a s klesajícím podílem na trhu serverových stanic. Firma je tedy úspěšná, nikoliv ale všemocná, jak se nám snaží nalhat evropské úřady a méně schopní konkurenti.

Na softwarovém trhu konkurence existuje

Microsoft se prý proviňuje údajným zneužíváním monopolního postavení. Monopol však může vzniknout jen na základě vládní regulace, kdy stát privileguje jednoho výrobce a ostatním znemožní konkurenci. Nic takového se v případě Microsoftu neděje. Microsoft se do své pozice dostal sám, protože konkurence zaspala. A tak je teď mnohem obtížnější se prosadit, když si Microsoft našel cestu do více jak 90 % stolních počítačů.

Podstatný není monopol sám o sobě, ale monopolní chování. A toho se Microsoft dopustit nemůže, a to právě proto, že existuje konkurence. Jakmile by začal neúměrně zvyšovat ceny a snižovat kvalitu, lidé by nutně přešli ke konkurentům. Takových příběhů máme z historie více. Monopolní chování “delegovaných” monopolistů končí v okamžiku, kdy je na trh vpuštěna konkurence. Monopolní chování „přirozeného” monopolisty končí okamžitě jak začne, pokud nedostane oporu v zákoně a nedojde k vytvoření státem delegovaného monopolu. Co třeba někdejší telekomunikační monopolisté? Ti přišli o svou pozici kvůli konkurenci v podobě nové technologie mobilních telefonů. Co dominantní automobilka Ford? Nebo internetová firma Yahoo!? Existence konkurence zamezuje tomu, aby aktuální lídr usnul na vavřínech. A pokud tak přesto učiní, bude nahrazen někým jiným.

Vstup do odvětví omezují vlády

Vláda svým patentovým zákonodárstvím umožňuje vznik produktů, které nemohou být libovolně kopírovány. Vytváří tím umělé bariéry vstupu do odvětví. Jde přece o jedinečný výplod mysli a tak je nutné jej chránit. Ale co třeba design aut? Cožpak ten se nekopíruje? Přesto je zcela evidentně jedinečný. A co nejrůznější technologie? Metody výroby? Bez jejich okopírování by lidstvo ustalo v rozvoji.

Vlastník myšlenky či objevu má samozřejmě právo si je chránit, ale nesmí tím omezovat svobodu jiných lidí. Microsoft má plné právo chránit si své zdrojové kódy. Patenty však umožňují, aby nebyla podobná myšlenka nikým jiným využita k podnikání. Sám stát upevnil postavení Microsoftu v oboru, tak jak tomu i ve všech dalších oblastech, kde jsou patenty klíčové pro podnikání (např. farmacie). A nyní stát Microsoft trestá za to, že v souladu s tímto nařízením podniká. Zvláštní.

Obviňování Microsoftu z monopolních praktik je směšné. Každý má možnost vyrobit alternativní operační systém a prodávat ho. A tak místo toho, aby se výrobci konkurenčních systémů UNIX či Linux snažili marketingově proniknout na trh a vlastními silami dosáhli většího podílu na trhu, činí tak způsobem, který je nejen zákeřný, ale také silně nemorální. Mocenskou instituci využívají tak, aby jednala v jejich prospěch na úkor někoho jiného.

Čím se vlastně Microsoft provinil? Nejprve nabízel s operačním systémem internetový prohlížeč Explorer a tím údajně porušil konkurenci, zneužil svého postavení. Čili převedeno jinam: Výrobce ledničky s ní začne prodávat i malý mrazák a to, považte – za stejnou cenu. Tím také porušuje pravidla konkurence? Porušuje práva výrobců mrazáků?Nebo když například německá automobilka namontuje do základní výbavy satelitní navigaci a ponechá cenu stejnou. Cožpak to také není porušování konkurence? Co na tom, že spotřebitel dostává za méně peněz lepší produkt. Podle takové argumentace by bylo porušením konkurence jakékoli zvýšení kvality produktu, které by se neodrazilo ve vyšší ceně. Znamená to, že vlády a konkurenti bojují proti růstu blahobytu. Nechť to ale řeknou otevřeně a neskrývají se za boj proti monopolním praktikám.

Monopolního postavení zneužívají vlády

Vraťme se však k Microsoftu. Kdyby chtěl být stát důsledný, pak by politici a byrokraté v celé EU smazali ze svých počítačů veškeré produkty Microsoftu a dále nepodporovali toto „zlo“. Jak jednoduché, vždyť konkurence přece nabízí lepší produkt.

Nechceme zde hájit zájmy Microsoftu. Vývoj v oblasti serverových operačních systémů naznačuje, že operační systém Windows asi není ideální. Jeho podíl na trhu v tomto segmentu rok od roku klesá. A to je přece cesta, jak dosáhnout změny a pokroku. Ať se konkurence soustředí na výrobu softwaru tak kvalitního, že mu prostě spotřebitel neodolá a začne si ho kupovat. Konkurenti navíc nabízí stolní operační systémy dokonce zadarmo. A přesto se nerozšiřují. Nestačí totiž jen vyrobit, ale také umět prodat. Ze situace na trhu je evidentní, že přínosy produktů Microsoftu výrazně převyšují jeho nevýhody. Proto má na trhu takové postavení.

Příklad Microsoftu jen ukazuje, jak zhoubná je moc států. Politici si dělají doslova co chtějí, prodávají se různým lobbystickým skupinám a bojují proti úspěšným, protože jsou sami neúspěšní. Abychom byli přesní, jsou úspěšní ve zneužívání své moci.