Mark Skousen: The Making of Modern Economics aneb zajímavá historie „ponuré vědy“

Frustrace – to je dle tvrzení Marka Skousena v úvodu jeho knihy jeden z důvodů pro sepsání čtenářsky atraktivní a přehledné historie moderních ekonomických teorií. Jako student byl totiž silně zklamán nezáživným vysokoškolským kurzem na toto téma stejně jako nedostatkem kvalitních učebnic, které by historii ekonomie pojaly srozumitelným a čtivým způsobem. Doslova říká, že Paul Samuelson v sekci zabývající se historií ekonomických teorií své slavné učebnice Economics neodvedl dobrou práci.

Mark Skousen působí jako profesor na Rollins College, je editorem měsíčníku Forecasts and Strategies, komentátorem pro Forbes a nově také prezidentem Foundation for Economic Education. Jeho kniha se pyšní podtitulem „The Lives and Ideas of the Great Thinkers“ a snad každý, kdo se jen trochu zajímá o „dismal science“, v ní určitě něco zajímavého najde.

The Making of Modern Economics má o něco méně než 500 stránek a tvoří velmi dobrý kompromis mezi několikasvazkovými nezáživnými díly a pouhým povrchním přehledem teorií a jejich propagátorů. Je velmi systematicky rozdělena, respektuje jak časovou osu tak příslušnost ekonomů k větším názorovým celkům – školám, což je pro pochopení historie ekonomie téměř klíčové.

Celá kniha začíná kapitolou nazvanou „It All Started with Adam“, která zcela jasně vytyčuje definiční obor knihy, tedy jasnou protržní orientaci, ovšem také velkou důslednost při popisu života všech významných myslitelů ekonomie i teorií s nimi spjatých. Kniha se za každou cenu snaží vyhnout nezáživnosti, a tak je proložena mnoha zajímavostmi, které vhodně zapadají do její detailní propracovanosti. Je třeba velmi zajímavé se dozvědět, že onen Adam, velký a uctívaný svobodomyslný Skot Adam Smith, který ve svém díle Bohatství národů obhájil bezbariérový obchod a na teoretickém poli rozdrtil merkantilistický systém, strávil posledních 12 let svého života jako skotský komisař pro dovoz, kde dohlížel na cla a vynucoval dodržování merkantilistických dovozních zákonů či dokonce zasahoval proti pašerákům.

Kniha je velmi názorná, je plná grafů, které jsou přiřazeny jako pomůcka k vysvětlení některých teorií nebo prostě ilustrují historický vývoj. Nouze není ani o fotografie či obrázky, autorovým překvapením je doporučení poslechu určitého typu hudby ke každé kapitole, např. k již zmíněné první kapitole „It All Started with Adam“ autor doporučuje Coplandovu oslavnou hymnu s všeříkajícím názvem „Fanfare for the Common Man“, jejíž poslech vyloženě odpovídá přečtenému (vyzkoušeno).

A tak pokud jste rozumní a své prostředky dříve deponované v některé ze zaniklých měn jste proměnili v zelené dolary a ne v eura, můžete rozumně investovat na, kde je tento titul k dostání za 24 USD.