Margot Wallströmová vyhrožuje pokutami

Autor Margot Wallströmová
Datum 29.12.2003

„Do stadia udělování pokut jsme ještě nedospěli. Pokud ale parlament zákon o Natuře 2000 nepřijme, tak nejdříve pozastavíme čerpání peněz z různých fondů.“

Uvedla komisařka EU pro životní prostředí Margot Wallströmová. Návrh příslušného zákona byl odmítnut v prvním čtení, když pro hlasovalo 80 ze 161 přítomných. Proti návrhu hlasovalo 42 poslanců ODS, 9 ČSSD, 5 KSČM, 2 KDU-ČSL a 0 US-DEU. Co zákon znamená? Je-li váš pozemek zařazen do sítě „přírodních stanovišť v zájmu Evropských společenství“ (o nichž v konečné instanci rozhoduje Rada ministrů EU) rovná se to de facto vyvlastnění, protože na takovém pozemku nemůžete prakticky nijak podnikat ani žít. Má se jednat o stovky sídlišť ptáků a rostlin o celkové rozloze tisíců km2. Na daném území je zakázáno např. „poškozování míst rozmnožování, pelichání a přezimování ptáků,“ což prakticky znamená zákaz jakékoliv lidské zemědělské, rekreační či průmyslové činnosti. Celkové náklady na státní rozpočet (nové agentury, monitoring ptactva…) mají v letech 2004-2007 podle návrhu zákona dosáhnout 5 mld. Kč. Podle Evropské komise jen 2 ze současných 15 členských zemí mají kompletní klasifikaci „přírodních stanovišť v zájmu EU“ podle požadavků příslušných směrnic. (Lidové noviny 29.12.2003)

(zdroj)