Lisabonská smlouva je mrtvá

Časopis Laissez Faire vítá skutečnost, že Irská republika odmítla prostřednictvím národního referenda Lisabonskou smlouvu. Tato smlouva tak nemůže vejít v platnost.

Hlasování o smlouvě v České republice ani v jiné členské zemi EU, kde dosud nebyla provedena ratifikace, na tom nemůže nic změnit. Ratifikace Lisabonské smlouvy v České republice by po irském NE nemohla vést ke vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Je proto právně nesmyslné o smlouvě v českém parlamentu hlasovat.

Vláda by měla smlouvu z parlamentu stáhnout, a když to neudělá, měly by obě komory o smlouvě odmítnout hlasovat.

Tlak EU, aby ratifikace pokračovala navzdory irskému odmítnutí smlouvy, znamená nemístný tlak na Irsko, ke kterému by se Česká republika neměla připojovat. Respektujme irské stanovisko a o smlouvě nehlasujme.

V platnosti zůstávají stávající smlouvy. Nejsou ideální, ale vůči Lisabonské smlouvě byly přijatelnou alternativou. Byly koneckonců přijaty na základě ústavního zákona a prostřednictvím referenda o vstupu do EU.

Nový dokument není potřebný, a to ani na případné přijetí Chorvatska. Podmínky chorvatského členství (jako počet hlasů v Radě a Evropském parlamentu) by upravila přístupová smlouva.

Jestli chce někdo stávající pravidla fungování Evropské unie reformovat, nechť iniciuje jednání o novém dokumentu.

Neměli bychom ale už nikdy souhlasit s návrhy, které by postavení České republiky v EU měly zhoršit.

Příští smlouva – má-li být jaká – by měla být smlouvou liberalizační, smlouvou, která vezme Evropské unii kompetence, které mít nemá. Inspirací může být Evropské sdružení volného obchodu (EFTA). Mimochodem, v Radě EFTA má každý členský stát jeden hlas. EFTA nediktuje členům antidiskriminační legislativu ani kvóty na biopaliva v benzínu. Nadnárodní měnu nepotřebují, svůj minirozpočet (žádné zemědělské ani strukturální dotace mezi sebou nemají) si účtují ve švýcarských francích.

Politici zemí EFTA nemají totiž ambici řídit svět, jen chtějí zajistit volný obchod a volný pohyb osob pro občany svých suverénních členských států.