„Lidé by mohli dostávat od státu sady ručníků zdarma.“

Autor Petr Živura
Datum 01.11.1998

„Lidé by mohli dostávat od státu sady ručníků zdarma.“

Petr Živura, vedoucí referátu ochrany okresního úřadu v Bruntále, se domnívá, že by měl stát lidem rozdávat různobarevné ručníky, které by při povodních mohly pomoci řešit roblémy komunikace mezi záchranáři a zachraňovanými.

I když pomineme otázku, proč by to měly být zrovna ručníky (a ne trička, vlajky, dýmovnice atp.), je samotná idea jejich rozdávání důkazem toho, jak daleko může jít uvažovaní byrokratů a státních přerozdělovačů. Telefon, rádio, či televize mohou hrát v komunikaci při povodních neméně vyznamnou roli, a přesto (doposud!) nikoho nenapadlo je lidem rozdávat. Ale, jak je vidět, alespoň v Bruntále jsou k tomu na dobré cestě…